Hofseth BioCare fikk omsetningsvekst på 18 prosent i første kvartal, men den negative kontantstrømmen økte betydelig

Nyheter
0

Den negative kontantstrømmen fra driften forklares med betalinger til råvareleverandør.

I første kvartal oppnådde Hofset BioCare (HBC) en omsetning på 52,4 millioner kroner. På samme tid i fjor var omsetningen på 44,8 millioner kroner. Det tilsvarer en omsetningsvekst på 18 prosent. Dette går frem av en børsmelding fra selskapet.

– Ingrediensvirksomheten fortsetter å ha solid etterspørselsvekst spesielt for kjernefôrproduktene våre, og vi har sett økt etterspørsel etter premiumen vår rent SPH-produkt innenfor dette segmentet. Vi er også glade for å ha lansert to nye produkter i vår Brilliant Petcare-portefølje, sier toppsjef Jon Olav Ødegård.

Riktignok er det fortsatt en vei igjen å gå på driften. Driftsresultatet ble på negative 26,2 millioner kroner. Dette er en forbedring på om lag 10,3 millioner kroner sammenlignet med i fjor.

Men selv om det er en positiv utvikling på driften har den negative kontantstrømmen økt betydelig. I året første tre måneder var den på minus 19,5 millioner kroner, mens tallet på samme tid i fjor var marginalt i pluss.

– Dette endringen skyldes snarere betalinger som nå er gjort til vår viktigste råvareleverandør enn oppbygging av gjeld. Kontanter og kontantekvivalenter, etter investering og finansieringsaktivitetene, var stabile sammenlignet med samme periode i fjor, og gikk ut samlet kontantbeholdning på 22,1 millioner kroner ved utgangen av perioden, forklarer Ødegård.

Hofseth BioCare Q1 2024 Q1 2023 YTD2024 2023
Omsetning 52,4 44,8 52,4 218,5
EBITDA -16,2 -28,5 -16,2 -66,1
Driftsresultat -26,2 -36,5 -26,2 – 102,5
Netto kontantstrøm – drift -19,5 0,1 -19,5 -9,7
Egenkapitalandel 39,8 % 28,8 % 39,8 % 10,5 %

tall i millioner kroner