Hofseth Aqua investerer i ny slaktelinje

Nyheter
1323

Skodje-selskapet VOLF skal levere en ny slaktelinje til Hofseth Aqua. Kontrakten har en verdi på i underkant av 40 millioner kroner.

Ordren er den største i VOLFs historie.

– Dette har vært et spennende og utviklende prosjekt for VOLF. Vi er stolte over å bli vist denne tilliten, og få være med på å utvikle en ny og effektiv slaktelinje for prosessering av ørret og laks til et ledende selskap som Hofseth Aqua i et tøft marked, sier salgs- og markedssjef i VOLF, Per Magne Gjerde.

Roger Hofseth, daglig leder i Hofseth Aqua, sier at den nye linjen er et ledd i selskapets strategiske satsning på videreforedling av produkter til markedet. Selskapet har de siste to årene investert nærmere 500 million knyttet til denne satsingen. Det er investert i smoltanlegg, brønnbåt, oppdrettslokalitet, økt foredlings kapasitet og nå ved slakteriet i Fjordgata. Hofseth ønsker å foredle all fisk fra eget oppdrett av ørret og laks. Investeringene bidrar også til økt effektivitet gjennom hele verdikjeden.

– Vi har jobbet intensivt sammen med VOLF, som er valgt til leverandør av dette prosjektet, siden tidlig november. Vi har opplevd selskapet som en etterrettelig og konstruktiv samarbeidspartner, med god innsikt samt at de har fremstått som en betydelig bidragsyter til å løse de utfordringene vi stod ovenfor, sier Roger Hofseth.

Anlegget skal være på plass og i drift hos Hofseth Aqua innen utgangen av første halvår.