Hofseth Aqua åpnet ny fabrikk i Ålesund

Nyheter
735

– Intense uker med ombygging av Hofseth Aquas slakteri i Ålesund er nå ferdig og ting flyter som det skal, sier Roger Hofseth. – Målet vårt er å doble slaktevolumet vårt i løpet av et par år. Vi er definitivt på rett vei.

Hofseth Aqua er et av flere selskaper i Hofseth-konsernet som har hatt en sterk vekst både på antall ansatte og omsetning de siste årene. Selskapet har gjort betydelige investeringer både på sjø- og landsiden for å optimalisere produksjonen og sist ut er oppgradering av selskapets slakteri i Ålesund sentrum som nylig stod ferdig. Med denne oppgraderingen er Hofseth Aqua vel rustet til å håndtere forventet vekst av eget slaktevolum så vel som slaktevolum fra andre oppdrettere i regionen.

Fakta

Hofseth Aqua og Hofseth konsernet
  • Hofseth Aqua er et helintegrert oppdrettsselskap med syv matfiskkonsesjoner, egen settefiskproduksjon, seks sjølokaliteter og eget slakteri og produserer 10-12.000 tonn med ørret og laks per år.
  • Hofseth Aqua er en del av Hofseth International som er et internasjonalt sjømatkonsern med hovedkontor i Ålesund. Selskapet er Norges ledende videreforedler av laks og ørret med en årlig produksjon på ca 50-60.000 tonn råstoff på sine tre fabrikker på Sunnmøre; Ålesund, Valderøy og Syvde.
  • Konsernet har ca 500 årsverk og omsatte for 3,4 milliarder kroner i 2018. Hofseth International produserer alt av ferdigprodukter, herunder fileter, porsjoner og røkte produkter for ledende internasjonale dagligvare- og restaurantkjeder og mer enn 95 prosent av produksjonen eksporteres.
  • Hofseth International er også stor aksjonær og leverandør av råstoff til Hofseth Biocare som bruker avskjær fra foredling til å produsere lakseolje, protein og kalsium.
  • Hofseth Biocare spiller en nøkkelrolle i konsernets strategi om å sikre en bærekraftig og fremtidsrettet drift, hvor hele fisken utnyttes uten at noe går til spille.

Det er selskapet Volf som ble valgt som leverandør av ny fabrikk. Selskapet er lokalisert på Hahjem i Skodje kommune på Sunnmøre. Prosjektet er det største noensinne for selskapet som nå satser stort for å tilby sine tjenester som totalleverandør innenfor fiskeri og oppdrettsnæringen.

– Vi syns det er en stor tillitserklæring at Hofseth valgte oss som partner på prosjektet, sier salgs og markedssjef Per Magne Gjerde i Volf. – Det har vært en utrolig hektisk periode for oss i en periode der de fleste ønsker å ta sommerferie. Våre ansatte har stått på nærmest døgnet rundt og ofret mye for at gjennomføringen skulle gå knirkefritt.

– Fremdeles gjenstår det noen mindre tilpasninger, men ingen av kundene til Hofseth Aqua har opplevd forsinkelser og det er vi godt fornøyde med, sier Gjerde.

Dette bekrefter også Roger Hofseth selv som sier at prosjektet har vært en suksess.

– Vi brenner for å bruke lokale aktører og bidra til å skape arbeidsplasser i regionen. Det er veldig viktig at det vi driver med inne i fjordene skaper ringvirkninger lokalt.

Volf har levert alt av transportører, ny kjøletank og automatisk innmating-system av isoporkasser. I tillegg har Marel stått for levering av ny grader.

– Kapasiteten i løpet av et skift er nå det doble av det vi hadde tidligere og vi greier nå over 100 tonn i løpet av et skift, sier en fornøyd driftssjef Lars Magne Haram.

Foto: Hofseth Aqua