Hindar trekker seg som styreleder i Hav Line gruppen

Nyheter
951

Administrerende direktør i Hav Line Gruppen (HLG), Carl–Erik Arnesen, vil fra 15. september tre inn i rollen som styreleder.  

Han vil erstatte Jon Hindar, som har vært styreleder i selskapet siden 2016. Carl-Erik Arnesen vil i en overgangsperiode, frem mot en ny administrerende er på plass, fungere som arbeidende styreleder. Det skriver HLG i en pressemelding.

Arnesen går følgelig også av som administrerende direktør.

– Ja, jeg går av som administrerende direktør og har påtatt meg styrelederjobben, sier Arnesen til iLaks.

– Det har vært en meget spennende reise i Hav Line så langt. Selskapet går inn i en tydeligere driftsfase, og det faller naturlig å gjøre dette skiftet nå, sier avtroppende styreleder, Jon Hindar.

– Selv om selskapet har møtt utfordringer av både politisk og operasjonell art, er jeg enda mer trygg i dag enn for tre år siden på at Hav Line-konseptet vil stå frem som den foretrukne løsningen på fremtidens slakteribehov. Jeg er svært imponert over det organisasjonen, med Carl-Erik i spissen, har fått til på relativt kort tid, og derfor er jeg trygg på at denne endringen vil være bra for selskapet.

Eierne av HLG, som er Trient og Haugland Gruppen, ønsker å takke Jon Hindar for en god jobb som styreleder i selskapet og den kunnskapen og erfaringen han har bidratt med i perioden.