Hevder å kunne redusere energikostnader i landbasert oppdrett med 80-85 prosent

Nyheter
5227

Energy Harvest skal teste et nytt pumpeanlegg til landbasert fiskeoppdrett.

– Argumentet mot landbasert oppdrett er at det krever mye energi, og dermed en kostbar produksjon. Lykkes vi med dette systemet kan kostnadene reduseres med 80-85 prosent, sier Trond Melhus i Energy Harvest til Lofotposten.

Melhus eier selskapet sammen med kona Ingunn Rasmussen, og har i flere tiår jobbet med utvikling av industrielle produkter. Paret har også fått med seg Terje Tørvik på laget.

Melhus forklarer til avisen hvordan det patenterte systemet fungerer.

-Energy Harvest sitt system utnytter energien som er brukt til å sette vannet i bevegelse og trykk, til å trykke nytt vann inn i systemet før vannet gå ut av systemet. Det samme trykket som vannet blir tilført på vei inn, blir tilbakeført før vann går ut av systemet. Dette gjør at systemet ikke bruker mer energi uansett hvor høye tanker man måtte ønske å ha, eller hvor høyt man ønsker å plassere tankene.

– Energien som er brukt til å få vann i bevegelse og pumpet opp i tankene, gjenbrukes før vannet slippes ut til å pumpe nytt vann inn i systemet. Vannet fra anlegget renses før det går ut igjen.

Planen er å installere en prototype etter sommeren i Moskenesvågen i Lofoten. Denne prototypen er nå under bygging og testing.