Se video: Herfra leverer Benchmark Genetics rogn til nesten 40 land

Nyheter
0

Vi besøkte rognleverandøren på Island.

Vinden rister i bilen, og regnet overgår nesten vindusviskernes kapasitet. Etter en 40-minutters forblåst kjøretur fra Reykjavik står vi omsider trygt inne på anlegget til Benchmark Genetics Iceland (BGI) i Vogar.

I mai besøkte iLaks flere oppdrettsselskap på Island, både til lands og til fjords. Samtlige får lakserognet sitt fra BGI. Rognprodusenten kan levere alle uker, året gjennom, forteller daglig leder Benedikt Hálfdanarson.

– All fisken er under tak hele tiden. Det gjør det lettere å styre prosessen med lys og temperatur, slik at det hver uke er rogn klar til å sendes herfra, sier Benedikt Hálfdanarson. Foto: Tina Totland Jenssen

I fjor solgte BGI rundt 160 millioner rognkorn, opplyser Hálfdanarson. Mesteparten går til Norge, Færøyene, Storbritannia – og ikke minst Island.

– Særlig de landbaserte som nå bygger opp kapasitet, men også de som driver tradisjonelt i sjø, ønsker rogn levert hele året, sier Hálfdanarson.

Les også: Dette ser Laxeys styreleder som den største utfordringen for landsatsingene på Island

– Mye som må klaffe
– Det er veldig spennende, og jeg har troen på at det vil gå til slutt, sier Hálfdanarson om landbasert-satsingene som pågår på Island.

Han tror imidlertid det kan ta noe lengre tid enn det mange ser for seg.

Det er mye som må klaffe. Dette er den største satsingen som er, om alle disse prosjektene skal kjøre i gang samtidig. Det er krevende, med flere utfordringer på veien som enda ikke er løst, sier islendingen.

– Jeg tror det kan være lenge til vi kommer opp i den skalaen det snakkes om, sier Benedikt Hálfdanarson om landbasert-satsingene i hjemlandet. Men troa har han. Foto: Tina Totland Jenssen

En av utfordringene på Island er tilgangen på arbeidskraft, mener han.

Vi trenger mange, og utdanner ikke nok folk. Det er mangel på kompetanse i de fleste bransjer på Island. Og det er ikke bare folk som kan oppdrett vi trenger, men maskinister, rørleggere, folk med generell bransjekunnskap som kan bidra til å selge fisken, og så videre.

Én hann kan befrukte hundrevis
Hálfdanarson viser oss rundt på inkubasjonssenteret i Vogar, som ble åpnet for drift i 2022. Her produserer BGI nær 200 millioner lakseegg i året. Med sine 20.000 hunner og 500 hanner av «beste sort», har de kapasitet til det dobbelte, forteller han. 

Anlegget til Benchmark i Vogar skal være verdens største inkubasjonssenter. Foto: Benchmark Genetics

Fra Island kan Benchmark, som verdens eneste selskap, eksportere rogn til rundt 37 land. Også land som nettopp har begynt å teste ut lakseoppdrett er på listen. De får lov til å sende til så mange land på grunn av en god fiskehelsesituasjon, forklarer Hálfdanarson. Ifølge ham har det aldri vært påvist sykdom i BGI sine anlegg.

– Biosikkerhet er viktig. Det er aldri detektert noe sykdom her. Alt foregår på land hele tiden, og vi tar aldri inn noe fra sjøen, sier islendingen.

Hver hunn har cirka 20.000 rognkorn. Her tar de en og en, kjenner dem på magen om de er klare med rogn. Når de er klare strykes de (tømmes for rogn) og går til slakteriet. Foto: Tina Totland Jenssen

De største stamfiskene har blitt opp mot 30 kilo. Hálfdanarson hørte om en for mange år siden som ble 50 kilo – men snittvekten på lakseforeldrene i Vogar er på ti-tolv kilo.

Etter at de fikk på plass systemer for å dypfryse melken til laksehannene, kan BGI bruke melke fra samme hann i årevis. Det vil si at den samme hannen kan befrukte hundrevis av hunner.

Rustet for nye vulkanutbrudd
På Island har Benchmark kun fokus på genetikk, og selektering av rogn etter egenskaper som vekst, motstandsdyktighet mot sykdom, lus og (fremover) sterilitet. Maskinen på videoen under skiller ut rognkorn av mindre god kvalitet.

Les også: Lakse-genetiker: – Finnes ikke et tak for hvilke egenskaper vi kan fokusere på

BGI produserer også noe rognkjeks til kunder på Island og Færøyene. I tillegg til inkubasjonssenteret i Vogar har Benchmark flere anlegg sørvest på Island. Som du kan se på kartet under, ligger to av stasjonene i relativ nærhet til området der det har vært flere vulkanutbrudd det siste året.

Den siste tiden har det brutt ut flere vulkanutbrudd i nærheten av noen av BGI sine anlegg (på kartet «BMG», for Benchmark Genetics). De har ikke blitt direkte påvirket av lavautbruddene. Kart: Datawrapper

– Er dere bekymret for nye vulkanutbrudd?

Heldigvis står alle våre anlegg på en slik måte at de ikke ligger i nærheten av der man tror det kan komme nye utbrudd. Vi vil ikke påvirkes direkte av lavastrøm, sier Hálfdanarson, og legger til:

– Men det kan påvirke infrastrukturen. Det bor 35.000 mennesker i området her, som alle trenger strøm og vann. I fremtiden, ved nye utbrudd, kan det bli problemer med knapphet på tilgang. Vi har derfor giret oss opp med større generatorer, i tilfelle strømmen går, og vi skal tredoble størrelsen på oksygentanken. Det skal ikke være mangel på disse tingene som hindrer oss, dersom noe slikt skjer i fremtiden.

Les også: Her lages 350 laksefamilier i året. Bli med inn i Benchmarks’ helligste rom.