Her vil NRS lage deres aller første anlegg av denne typen

Nyheter
2501

For få dager siden ble det klart at oppdrettsaktøren kommer til å ytterligere trappe opp satsingen i Troms. Eiendommen er anskaffet, og preliminær søknad ligger inne hos NVE.

Settefisksjef i selskapet, Ole Christian Norvik, er optimistisk med tanke på søknaden.

– Vi har funnet et sted hvor forholdene ligger veldig til rette for å produsere fisk, og vi har stor tro på at dette prosjektet vil bli realisert, sier han til iLaks.

Nye arbeidsplasser
Dåfjord i Karlsøy kommune kan dermed se fram til minst 12-14 nye arbeidsplasser.

– Det er det første settefiskanlegget som vi bygger i Norge, og det er et viktig ledd i vår strategiske satsing. Vi ønsker større kontroll på tilgang til smolt.


Det var Nordlys som først omtalte saken.

I første omgang tar de sats på å produsere ti millioner smolt i året, opp til 200 gram. I framtiden kan imidlertid dette bli enda mer.

Potensiale
– Vi ser et stort potensiale i regionen, og med tanke på at NRS allerede har et stort nærvær i nord, er det en naturlig utvikling for oss å anlegge et eget settefiskanlegg.

Når det kommer til tidshorisonten for når anlegget vil kunne stå klart, er imidlertid settefisksjefen noe mer usikker.

 

– Vi har søkt om å få lov til å ta ut vann. Om den blir godkjent må vi ha tillatelse av Fylkesmannen. Så vi er i en tidlig fase.

– Samtidig som disse administrative utfordringene blir løst, vil vi også planlegge rundt teknologi og leverandører til prosjektet. Erfaringsmessig er alt dette ting som kan ta fra et og et halvt til to år.

Altså tidligst i løpet av 2018.

FORNØYD: Ordfører i Karlsøy kommune, Mona Pedersen, er naturlig nok svært fornøyd over at NRS nå har sett seg ut Dåfjord som sted for deres første settefiskanlegg i Norge. Foto: Privat

Stort fiskebruk
Til tross for at oppstart fortsatt er ei stund unna, er ordfører i Karlsøy Mona Pedersen svært fornøyd med at de har valgt seg ut Dåfjord.

– NRS har antydet overfor oss at det kan være snakk om 12-14 arbeidsplasser, mer eller mindre. For oss er jo det mye.

 

Samtidig er hun glad for at eiendommen skal tas mer aktivt i bruk.

 

– Tidligere var det et stort fiskebruk der som ble drevet av Hermann Pettersen i sin tid, og det var jo en svært stor virksomhet den gangen. I senere tid har imidlertid ikke anlegget vært annet enn lagringsplass for rustholker fra Island, så det er veldig positivt at det blir ny virksomhet der.