Her vil Nova Sea kunne slakte opp mot 130.000 tonn laks årlig

Nyheter
0

Byggingen av nytt lakseslakteri i Lovund starter i januar. Øya må utvides med importert stein for å få plass nok.

– Arbeidene som settes i gang rundt nyttår er opparbeidelse av tomt for det nye slakteriet, forteller kommunikasjonssjef i Nova Sea, Anette Davidsen, til Helgelands Blad.

Lovund er ei øy i Lurøy i med begrenset tilgang på industriareal, så utbyggingen av det nye slakteriet må skje på fylling i sjøen. Øya mangler ikke bare areal, men også tilgjengelig fyllmasse, som er estimert til rundt 340.000 kubikkmeter.

Henter stein
Entreprenøren, Johs. J. Syltern, planlegger å hente stein fra industriområdet Langsetvågen i Nesna kommune, som eies av Mo Industripark. Her sprenges det blant annet ut for å gjøre plass til et landbasert oppdrettsanlegg for selskapet Arctic Seafarm Langset. Steinmassene planlegges fraktet med ekter mellom Nesna og Lovund utover våren.

– Nova Sea gleder seg til å komme i gang på tomta. Nytt slakteri antas ferdigstilt i løpet 2024, forteller Davidsen.

Prosjektleder i Nova Sea, Espen Gleinsvåg, sier det fortsatt jobbes med prosjektmodeller, både på fysisk utforming og kostnader. Tidligere kostnadskalkyler for prosjektet har versert i området en milliard kroner.

Skisse av Nova Sea sitt nye slakteri på Lovund. (Illustrasjon: Rambøll)

Mer enn dobling
Nova Sea slakter i dagens anlegg på Lovund 40-50.000 tonn laks i året. Det nye anlegget dimensjoneres for mer enn en dobling.

– Volumøkningen vil pågå over flere år, før vi når peak-kapasitet på rundt 125-130.000 tonn, forteller Gleinsvåg til Helgelands Blad.

Dette vil igjen stille krav til logistikken ut av øya og videre ut i verden.

– Nova Sea er i dialog med Nordland fylkeskommune om hvordan fergelogistikken skal løses på sikt, sier Gleinsvåg.

Nova Sea på Lovund. (Foto: Steve Hernes)