Her stoppes oppdrettslaksen

Nyheter
591

HAVBRUK 04.06.2014 Av Lars Petter Einarsson

Rømt oppdrettslaks som går opp i norske elver og krysser seg med villaksbestanden er én av de store utfordringene i havbruksnæringen. I Etneelva blir all laks stoppet og kontrollert, de som ikke slipper gjennom nåløyet må dø.

Laksefellen 600-700 meter opp i Etneelva er en amerikansk oppfinnelse og den eneste i sitt slag i en europeisk elv. Inne i sesong to fastslår forsker Øystein Skaala ved Havforskningsinstituttet at fellen virker som den skal.

– Så lenge fellen er montert er all fisk som vil opp i elven innom og hilser på oss. Vi tar prøver av dem og vinker vill laks og sjøørret videre, oppdrettslaksen havner ingen steder etterpå, sier Skaala til Sysla.no.

Pris: én million
Anlegget koster rundt én million kroner ferdig montert, i tillegg kommer årlige utgifter til lønn og drift på 300.000-500.000 kroner. Havforskningsinstituttet finansierer i tillegg følgeforskningen i Etne.

I fjor ble det registrert 1.152 villaks, 922 sjøørreter og 78 rømlinger. Hittil i år er tallene 22, 28 og 2 rømlinger.

– Jeg antar at tallene ligger innenfor 85 prosent av oppgangen. Det er alltid noen som kommer når de ikke skal komme, når anlegget er demontert, når fisken normalt er på vei nedover, sier han.

Og i løpet av sesongen er det dager med redusert fangsteffektivitet, og da er det noen som hopper over.

– Vi har allerede identifisert noen komponenter i fellen som kan optimaliseres, sier han.

Håper andre vil interessere seg
Han sier at Etne framover blir et viktig nasjonalt og europeisk referansevassdrag, og regner med interesse også fra andre elveeierlag.

– Vi har vært og presentert det for fylkeskommunen i Sogn og Fjordane, men så langt ikke merket stor interesse fra private aktører, sier Skaala.

Avslørende
Anlegget gir forskerne mange svar på genetiske og geografiske forhold, for eksempel hvor stor del av laksen som overlever i sjøen, tilvekst, alder og størrelse på de enkelte bestandene.

– Og når det gjelder rømt fisk har vi så gode DNA-verktøy i dag at vi kan bruke resultatene til å se hvilket anlegg de kommer fra. Det er ellers ikke alltid like lett å finne ut, sier Skaala.