Her skal Salten Aqua bygge «det vakreste» smoltanlegget i landet

Nyheter
1409

Salten Smolt er nå i gang med bygging av det nye smoltanlegget vegg i vegg med eksisterende fasiliteter hvor bedriften har produsert smolt siden 2001. Det nye fremtidsrettede smoltanlegget har en investeringsramme på nærmere 600 millioner kroner.

– Salten Aqua gruppens største investering noensinne har stor strategisk betydning. Vi sikrer nå en fremtidsrettet og bærekraftig produksjon av smolt til eget bruk og for salg til eksterne kunder, sier administrerende direktør i Salten Aqua, Geir Wenberg, i en pressemelding søndag kveld.

Fakta

  • 700 m2 ny bygningsmasse + 3.500 m2 eksisterende anlegg.
  • Totalt 14.300 m3 karkapasitet.
  • Klekkeri x 2 med gjennomstrømming.
  • Startforing x 2 med resirkulering.
  • Påvekst x 2 med resirkulering.
  • Smoltavdeling x 1 med resirkulering + eksisterende anlegg med gjennomstrømming.
  • Daglig maksimal utfôring i nytt RAS-anlegg er ca. 6,5 t pr dag og maks 3,5 t i gammelt anlegg, totalt 10 tonn pr dag.
  • Lagt til rette for fremtidige utvidelser. Kan startfôre 18 mill yngel (4 x 4,5 mill) pr år, men har kun kapasitet til å føre fram 10 mill. smolt pr nå.
  • Vannforbruk nytt anlegg ca. 2 m3/min.

Han sier anlegget vil gi betydelige regionale og lokale ringvirkninger, og det vil jobbe rundt 20 ansatte på smoltanlegget i driftsfasen.

Daglig leder i Salten Smolt, Børge Andreassen, kan fortelle at grunnarbeidet startet allerede i midten av desember, og arbeidet er så langt er i rute: – Holder vi planlagt fremdrift skal første smolt ut av anlegget sommeren 2022.

Det nye anlegget skal bygges side om side med Salten Smolt sitt eksisterende anlegg i Breivik, og det gamle anlegget som ble stod ferdig i 2001 skal fortsatt produsere smolt i kombinasjon med de nye fasilitetene.

– Vi skal ikke bygge det største eller dyreste smoltanlegget i Norge, men vi har satt oss som mål å bygge det vakreste, sier Geir Wenberg.

Tirsdag denne uken arrangerte Salten Smolt for tredje gang åpent informasjonsmøte i Breivika om prosjektet.

– Vi har også satt oss som mål å ha ett godt forhold til naboer og bygda Breivik både i byggefasen og når anlegget går over i driftsfasen, forteller Andreassen.