Her skal Biomega føre opp sitt nye raffineri for foredling av lakseavskjær

Nyheter
0

Biomega Norway har nå mottatt grønt lys fra det danske miljødepartementet og Hjørring kommune til å starte bygging av deres nye bioraffineri.

Bioraffineriet blir spesialbygd på et grøntområde leid av Hirtshals havn. Selskapet har inngått et samarbeid med NCC for byggingen av det nye anlegget.

– Det er en glede å kunne bekrefte at det forberedende grunnarbeidet for Hirtshals’ nye bioraffineri er nå fullført, de nødvendige tillatelsene for klima- og byggetillatelser er på plass, og byggingen er godt i gang. Dette er en stor milepæl for prosjektet, og har vært mulig på grunn av konstruktiv dialog mellom Biomega, det Danske miljødepartementet og Hjørring kommune, sammen med planarbeidet utført av NCC, sier Andrew Dustan, Chief Technology Officer i Biomega, i en pressemelding.

– Vi er fortsatt i rute til å fullføre prosjektet innen midten av 2022, legger han til.

Foto: Biomega

Det er spesielle geotekniske forhold på industritomten:

– Da havnen ble utbygd, ble store mengder granittstein plassert som skjær ute i sjøen og dannet havnens omriss. Sand og vann fra havbunnen ble deretter pumpet inn i fordypningen. Etter hvert som vannet rant ut, ble det bygget opp et stabilt sandlag inni steinstrukturen. Sandbunnen gjør utarbeidelser av stedet mye enklere, uten forstyrrelser fra stein eller jordlag. Noen geotekniske undersøkelser, utjevning og komprimering var nødvendig – heldigvis er bæreevnen god og ytterligere forsterkninger er ikke nødvendig, forteller lokale prosjektlederen for Biomega, Jørgen Marvig.

Prosjektet er en del av en større investering fra AMERRA Capital Management, som kjøpte opp Biomega i 2017, og Mirova Natural Capital. Bioraffineriet til et tresifret millionbeløp skal utvide selskapets produksjonskapasitet for sine lakseproteiner og oljer for høykvalitetsmat, dyrefôr, og helse og ernæringsindustrien.

Biomega produserer ingredienser basert på restråstoff fra laks. I produktprteføljen inngår hydrolyserte lakseproteiner (laksepeptider), melprodukter og lakseolje.