Her sjøsettes verdens største brønnbåt

Nyheter
14617

«Gåsø Høvding» er sjøsatt ved Sefine Shipyard i Tyrkia.

Den nye brønnbåten er 83,2 meter lang og hele 30,9 meter bred. Det fysiske formatet er nytt og innovativt i brønnbåtnæringen.

– Det finnes i dag ikke brønnbåter å sammenligne med. «Gåsø Høvding» tar brønnbåtnæringen enda et steg framover, sier driftsdirektør brønnbåt Oddleif Wigdahl i Frøy til iLaks.

Møre Maritime står bak designet av båten, mens Cflow leverer fiskepakken. De har samarbeidet tett med Frøy om det innovative brønnbåtprosjektet over lang tid.

Stor båt
– Kunden vår hadde behov en stor båt. Vi jobbet med flere ulike alternativer, men landet til slutt på denne. Design og fleksibilitet er slik kunden vår ønsker det, forteller prosjektleder Einride Wingan i Frøy.

I alt går seks Frøy-ansatte i skift på Sefine Shipyard i Tyrkia, hvor stålkuttingen til nybygget startet for ett år siden. Denne uka ble sjøsettingen gjennomført som en udramatisk «floatoff».

– Det er en god følelse å endelig få «Høvdingen» på sjøen, sier Wingan.

Foto: FRØY

– Samarbeidet med verft og underleverandører har vært god. I slike prosjekter møter en alltid på noen utfordringer, men de har ikke vært verre enn at de er blitt løst underveis. Nå er vi inne i utrustingsperioden. Det er mye som skal på plass, og det blir en hektisk periode framover, legger han til.

«Gåsø Høvding» har et samlet brønnvolum på 7.500 kubikkmeter. Brønnbåten utrustes med undertrykkssortering og uttak av alle typer rensefisk, ferskvannsbehandling med gjenbruk, 12-linjers hydrolicer og et avansert og automatisert hygienesystem.

– Frøy er en krevende kunde, men vi har gode samarbeidspartnere både innenlands og i utlandet. Disse, og spesielt Møre Maritime og Cflow, har bidratt til å realisere dette prosjektet. Jeg vil også trekke fram at Frøys medarbeidere har gjort en strålende jobb det siste året, til tross for de utfordringene pandemien har gitt med tanke på pendlingen mellom Norge og Tyrkia, sier Wingan.

Fem brønnbåter under bygging
Frøy har fem brønnbåter under bygging. Fire av disse ferdigstilles i 2021. 3.200-kubikkeren «Reisa» ble overlevert tidligere i januar. «Reisa» sine to nye søsterskip vil overleveres henholdsvis i 2. og 3. kvartal. «Gåsø Høvding» vil overleveres i sommer. En femte kontrahert brønnbåt leveres i 2022.

Frøy har i tillegg åtte servicefartøyer på sitt nybyggprogram.

– Frøy er verdens største akvaserviceselskap, med nærmere 700 dyktige fagfolk. For oss og våre kunder er det viktig at vi har en moderne flåte. Nybyggprogrammet tilsvarer nærmere 20 prosent vekst i dagens flåte, og styrker vår posisjon ytterligere, sier administrerende direktør Helge Gåsø.

Foto: FRØY

To nye brønnbåtavtaler
Frøy Rederi og Måsøval har inngått en leiekontrakt på brønnbåten «Havtrans». Samarbeidsavtalen innbefatter at Måsøval leier 3.200-kubikkeren i tre år fra 1. september og i tre år fremover. Partene skal samarbeide om driften

Helge Gåsø er meget fornøyd med at Måsøval er kommet tilbake for et slikt samarbeide. Harry Osvald Hansen fra Måsøval ser også frem til samarbeidet for å få øket kapasiteten, ikke minst innenfor lusehåndtering.

Samtidig har Norsk Fisketransport signert en åtteårsavtale med opsjon med namdalsoppdretteren Midt-Norsk Havbruk på en 3.200-kubikker med sylindriske fisketanker. Brønnbåten «Åsværfjord» ferdigstilles ved New Havyard Ship Technology nå, og overleveres i september.

– Vi er glade for at vi nå sikrer oss nødvendig brønnbåtkapasitet. Vi har jobbet med Norsk Fisketransport over lang tid, og har gode erfaringer med både fartøy og mannskap. I en situasjon der behovene endrer seg raskt, har det vært viktig for oss å sikre en brønnbåtleverandør som er tett på oss og som kan løse utfordringer raskt og effektivt, sier daglig leder Frank Øren i Midt-Norsk Havbruk.

I desember ble det kjent at Frøy inngår ny brønnbåtkontrakt med Cermaq Norway. Det er foreløpig ikke signert kontrakt på byggingen av denne, som får en lastekapasitet på 6.000 kubikk.