Her øker laksesalget mest

Nyheter
699

Etter halvgått løp har den norske lakseeksporten (regnet i rundvekt) økt mest til Estland. Eksporten er opp hele 161 prosent fra i fjor.

iLaks har satt sammen tall fra månedsstatistikken til Norges Sjømatråd. Vi har sett på alle land som har importert mer enn 1.000 tonn laks i første halvår og funnet ut hvilke av disse som øker mest fra i fjor.

Tre land har økt mer enn 100 prosent fra i fjor: Estland, Hellas og Canada. USA kommer på fjerdeplass med en økning på 97 prosent.

Etter første halvår i år er det faktisk eksportert 21.814 tonn til USA og Canada.

Den norske eksporten har økt med mer enn 30 prosent i hele 12 land. Disse 12 landene stod for nesten en femtedel av den samlede lakseeksporten første halvår i år, en økning på 5,4 prosentenheter i forhold til i fjor.

Totalt har den norske lakseeksporten, regnet i tonn, økt med ni prosent i første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Totalt har den norske lakseeksporten, regnet i tonn, økt med ni prosent i første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Eksport av laks – størst endring av de store 2013-2014
Tonn i år I fjor Endring i %
1 Estland 4 676 1 795 161
2 Hellas 1 423 675 111
3 Canada 2 948 1 461 102
4 USA 18 866 9 589 97
5 Israel 6 268 3 947 59
6 De forente arabiske emirater 1 957 1 246 57
7 Kina 6 008 3 917 53
8 Hviterussland 3 098 2 161 43
9 Hong Kong 10 978 7 906 39
10 Taiwan 5 373 3 920 37
11 Litauen 15 090 11 304 33
12 Nederland 25 108 19 038 32
Totalt disse 101 793 66 959 52
Totalt alle land 536 925 491 805 9
Utvalg i % av total 19,0 13,6