Her ligger tusenvis av død laks i bunnen av Lerøy-merd

Nyheter
0

Hardt rammet av gjellesykdom i høst.

NRK omtaler det som defineres som «massedød av laks» på flere Lerøy-anlegg fra Kristiansund til Hitra. Rikskringkasteren har fått tak i bilder som viser store mengder død og besvimt laks på bunnen av merder på Reitholmen og Ulværholmen i Hitra kommune.

Bildene skal være tatt i slutten av september.

Ved slike hendelser har oppdretterne meldeplikt til Mattilsynet. Stor dødelighet er alvorlig fordi det kan bety smittefare for annen fisk og må derfor varsles umiddelbart. Ifølge NRK har selskapet ventet med å varsle Mattilsynet.

Lerøy har innhentet analyser fra et laboratorieselskap. Disse dokumentene har NRK fått tak i, og den undersøkte laksen var «full av sykdommer på dødstidspunktet».

– Denne høsten har vi hatt utfordringer knyttet til gjellehelse på flere av våre lokaliteter og i flere av våre produksjonsenheter. Denne typen hendelser er forårsaket av gjellehelseproblematikk, sier Bjarne Reinert, konserndirektør i Lerøy, til NRK.

Han får se et bilde fra Ulværholmen med tusenvis av døde og besvimte laks.

– Det bildet du viser her er forårsaket av gjellehelseproblematikk, sier Reinert.

Regiondirektør Steinar Westerberg i Mattilsynet er klar på at denne type massedød må varsles med en gang:

– Slike forhold skal varsles uten opphold, sier han.