Her får de det eierløse oppdrettsanleget opp av sjøen

Nyheter
399

– Vi anser dette som et akutt tilfelle siden anlegget har slitt seg. For å unngå uønskede hendelser opp mot skipstrafikken ønsker vi å fjerne anlegget så snart som mulig, opplyser sjøtrafikksentralsjef Terje Alling i Kystverket på deres netsider.

Fiskeridirektoratet og Kystverket samarbeidet forrige helg med fjerningen av det havarerte blåskjellanlegget Trondhellarbukti i Aurlandsfjorden. Selve fjerningen var det taubåten BOA Heimdal som stod for, skriver Maritime.no.

Det brukte mannskapet om bord på slepebåten, som frem til nyttår inngår i den statlige slepebåtberedskapen, 12 timer på.

– Arbeidet bød ikke på store utfordringer og gikk veldig greit, takket være godt utrustet fartøy med kraftige vinsjer, hekkrull og god kran. Så har vi et rutinert og erfarent gjeng på dekk som gjorde at jobben gikk uten noen problemer, sier styrmann Børge Kristiansen om bord til Maritime.no.

Det havarerte anlegget har de siste årene blitt en økende risiko for skipstrafikken i området, blant annet for passasjertrafikken til og frå Flåm.

– Flere aksjoner

Problemanlegget ble drevet av  selskapet Frønningen Skjell AS, som gikk konkurs. Det var ingen midler i boet til å rydde opp på lokaliteten slik akvakulturlova krever, skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

– Når Fiskeridirektoratet prioriterer denne saken så er det ut fre ei konkret risikovurdering, skriver de.

Direktoratet har hatt ulike aksjoner langs kysten, i samarbeid med både offentlege og private aktører. I enkelte regioner er det rydda opp, i andre ikke.

80 anlegg igjen

– Etter 2007 må en søker som vil starte med skjeldyrking stille garanti for opprydding. Problemene vi har knyttet til eierløse anlegg er derfor knyttet til selskap som gikk konkurs før vi fikk dette kravet, forklarer Henrik Hareide ved tilsynsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Ved forrige årsskifte regnet de med at det fremdeles var 80 eierløse blåskjelanlegg langs kysten.

– Vi vil fortsette med å finne lokale samarbeidsløsninger for å få rydde de gjenværende anleggene.