Her er vinnerne og taperne i jakten på unntaksvekst

Nyheter
0

Se oversikten over søkere og vedtak for kapasitetsøkning for 2021/2022.

Produksjonsområdeforskriften åpner for å gi tilbud om volumvekst uavhengig av farge på produksjonsområdet. Tilbudet gjelder samtlige områder forutsatt at visse miljøkriterier knyttet til drift på konkret lokalitet er oppfylt. Ordningen gjennomføres ved at Mattilsynet først og i egen prosess vurderer om kriteriene for unntaksvekst er oppfylt.

Mattilsynet har nå behandlet ferdig alle 66 mottatte søknader i forbindelse med innsending av dokumentasjon om unntaksvekst for oppdrettsanlegg.

47 av søknadene oppfylte kriteriene, mens ni gjorde det ikke og fikk avslag. Ti søknader ble avvist fordi de kom inn etter søknadsfristen. Avslag kan påklages, opplyser Mattilsynet på sine hjemmesider fredag.

Les også: Fiskeridirektoratet trekker tilbake kapasitetsøkning for 22 Mowi-konsesjoner

21 selskaper sendte dokumentasjon for 49 lokaliteter. Enkelte av lokalitetene inngår i flere av søknadene.

Oversikt over søkere og resultat av behandling

Søker Lokalitet

Prod.område

 

Resulat

 

Saksnr Klagesak
Fjelberg Fjordbruk AS Bryggelandsholmane

3

Vedtak

2021/43579

Lingalaks AS Bergadalen

3

Vedtak

2021/45898

Lingalaks AS Djupevik

3

Vedtak

2021/45410

Lingalaks AS Lingaholmane

3

Avvisning

2021/46550

Lingalaks AS Ljonesbjørgene

3

Vedtak

2021/46554

Lingalaks AS Saltkjelen I

3

Vedtak

2021/46115

Lingalaks AS Tveitnes

3

Vedtak

2021/46560

Bolaks AS Fusavika, Altaneset, Skavhella, Djupedalen, Oterstegdalen

3

Avvisning 2021/63621
Varde Fiskeoppdrett AS Dalsvåg NV

3

Avvisning 2021/48093
Quatro Laks AS Nygård

3

Vedtak 2021/47846
Quatro Laks AS Sagvik

3

Vedtak

2021/48028
Quatro Laks AS Skåtholmen

3

Vedtak

2021/47837
Quatro Laks AS Teigland I

3

Vedtak

2021/47814
Tombre Fiskeanlegg AS Dysvik

3

Vedtak

2021/47803
Tombre Fiskeanlegg AS Nygård

3

Vedtak

2021/47844
Tombre Fiskeanlegg AS Sagvik

3

Vedtak

2021/47798
Tombre Fiskeanlegg AS Skåtholmen

3

Vedtak

2021/47826
Tombre Fiskeanlegg AS Teigland I

3

Vedtak

2021/47808
Tombre Fiskeanlegg AS Dalsvåg NV

3

Avvisning

2021/48089
Varde Fiskeoppdrett AS Dalsvåg NV

3

Avvisning

2021/48093
Eide Fjordbruk AS Brandaskuta

3

Vedtak

2021/46586
Eide Fjordbruk AS Hisdalen

3

Vedtak

2021/46610
Eide Fjordbruk AS Hondskår

3

Vedtak

2021/46669
Eide Fjordbruk AS Hågardsneset

3

Vedtak

2021/46681
E.Karstensen Fiskeoppdrett AS Grunnsøya

4

Vedtak

2021/43365
E.Karstensen Fiskeoppdrett AS Langeråa

4

Vedtak

2021/43337
E.Karstensen Fiskeoppdrett AS Marøytåa

4

Vedtak

2021/43348
Eide Fjordbruk AS Eikebæråne

4

Vedtak

2021/46589
Eide Fjordbruk AS Fyllingsnes S

4

Vedtak

2021/46604
Eide Fjordbruk AS Langøy

4

Vedtak

2021/46688
Eide Fjordbruk AS Ospeneset

4

Vedtak

2021/46691
Fjord Drift AS                          4 Grisholmsundet

4

Vedtak

2021/47775
Fjord Drift AS                         4 Moldøyosen

4

Vedtak

2021/47769
Fjord Drift AS                          4 Litletveitholane

4

Vedtak

2021/47756
Lingalaks AS Toska S

4

Vedtak

2021/46123
Marø Havbruk AS Grunnsøya

4

Vedtak

2021/43372
Marø Havbruk AS Langeråa

4

Vedtak

2021/43340
Marø Havbruk AS Marøytåa

4

Vedtak

2021/43356
Tombre Fiskeanlegg AS Djupeleget

4

Vedtak

2021/47791
Nekton Havbruk AS Svanøya

6

Vedtak

2021/45408
AS Aqua Mulingen

7

Avslag

2021/48473
AS Aqua Oksbåsen

7

Avslag

 2021/48455
AS Aqua Tosen

7

Vedtak

2021/48058
Campus Blå Norsk Havbrukssenter Mulingen

7

Avslag

2021/48472
Campus Blå Norsk Havbrukssenter Oksbåsen

7

Avslag

2021/48461
Campus Blå Norsk Havbrukssenter Tosen

7

Vedtak

 2021/48439
Emilsen Fisk AS Storbukta

7

Avslag

2021/48022
Emilsen Fisk AS Oksbåsen

7

Avslag

2021/48459
Emilsen Fisk AS Tosen

7

Vedtak

42021/48448
Sinkaberg Hansen AS Mulingen

7

Avslag

2021/99112
Sinkaberg Hansen AS Oksbåsen

7

Avslag

2021/48452
Sinkaberg Hansen AS Tosen

7

Vedtak

42021/48070
Lovundlaks AS Grasholman

8

Vedtak

2021/45846
Lovundlaks AS Store Bukkøy N

8

Vedtak

2021/45846
Lovundlaks AS/ Selsøyvik Havbruk Vardskjæret Sør

8

Vedtak

2021/99823

2021/45846

Wenberg Fiskeoppdrett AS Øksengård

8

Avvisning

2021/67172
Cermaq Norway AS Hammer

9

Vedtak

2021/47912
Cermaq Norway AS Horsvågen

9

Avslag

2021/47927
Sjurelv Fiskeoppdrett AS Rogndalen

11

Avslag

2021/48887
Cermaq Norway AS Ytre Koven

12

Vedtak

2021/48479
SalMar Farming AS Kvitelv

12

Vedtak

2021/46962
SalMar Farming AS Øyra

12

Vedtak

2021/46975
SalMar Farming AS Veidnes

13

Avvisning

2021/46969