Her er Mattilsynets vurdering av hvem som får vekst på unntaksregel

Nyheter
469

Den foreløpige oversikten fra tilsynet viser at flere søknader er avslått enn antallet som oppfyller kriteriene. 

Søknadene tilsynet behandler gjelder tilbudet om inntil seks prosent vekst uavhengig av miljøstatus i produksjonsområdene, og Mattilsynet har vurdert kriteriene på bakgrunn lakselussituasjonen i anleggene.

Totalt 43 søknader kom inn ved søknadsfrist i slutten av januar. 31 søknader er ferdigbehandlet så langt, og tirsdag morgen viser oversikten at 14 er innvilget og 17 har fått fått avslag.

Ifølge Mattilsynet vil vedtaksbrevene legges ut i fulltekst her noen dager etter utfallene er offentliggjort. Søknadene skal nå behandles videre i Fiskeridirektoratet og fylkeskommunene før fylkeskommunene fatter endelig vedtak.