Her er Mattilsynets vurdering av hvem som får vekst på unntaksregel

Nyheter
1441

Den foreløpige oversikten fra tilsynet viser at flere søknader er avslått enn antallet som oppfyller kriteriene. 

Søknadene tilsynet behandler gjelder tilbudet om inntil seks prosent vekst uavhengig av miljøstatus i produksjonsområdene, og Mattilsynet har vurdert kriteriene på bakgrunn lakselussituasjonen i anleggene.

Totalt kom det inn 43 unntakssøknader om oppdrettsvekst, da fristen gikk ut i slutten av januar. 31 søknader fordeltt på 18 lokaliteter er ferdigbehandlet så langt, og tirsdag morgen viser oversikten at 14 er vurdert til å oppfylle kriteriene og 17 har fått fått avslag.

Ifølge Mattilsynet vil vedtaksbrevene legges ut i fulltekst her noen dager etter utfallene er offentliggjort. Søknadene skal nå behandles videre i Fiskeridirektoratet og fylkeskommunene før fylkeskommunene fatter endelig vedtak.