Her er Lofoten Sjøprodukters nye oppdrettskatamaran

Nyheter
0

Grovfjord Mek. Verksted 2.0 overleverte byggnummer 176, «Frøy», til Lofoten Sjøprodukter den 30. mai. 

«Frøy» er en oppdrettskatamaran med hoveddimensjonene 13,97 x 7,6 meter. Den er utstyrt med en Palfinger stasjonær kran på 30,2 tonnmeter, to capstaner på tre tonn, samt en vinsj på 12 tonn.  

– Vi er glade for det gode og langsiktige samarbeidet vi har hatt med Lofoten Sjøprodukter, som startet med byggingen av byggnummer 64, «Lofotfjord» tilbake i 2010. Allerede om en måned vil vi overlevere neste fartøy, søsterskipet byggnummer 177, «Njord», til dem. Båtene er topp moderne med gode fasiliteter for mannskapet og stor kapasitet for å håndtere fortøyninger og annet oppdrettsutstyr på en god måte. Vi er trygge på at dette blir gode båter for Lofoten Sjøprodukter, sier daglig leder Bård Meek-Hansen i Grovfjord Mek. Verksted 2.0. i en pressemelding.

– «Frøy» lå en kort periode ved landbasen vår i Mortsund, før den dro videre til arbeidsområdet sitt i Bodø-området der den skal jobbe på lokalitetene våre. Dette er en godt utstyrt båt med gode fasiliteter for mannskapet og blir et flott tilskudd til flåten vår, sier produksjonssjef Akva Ole Vegard Mosseng i Lofoten Sjøprodukter.

Lofoten Sjøprodukter ble etablert i 1980 av Britt og Roger Mosseng. Virksomheten startet med oppdrett av laks og gjenopptok senere hvitfiskproduksjonen som tidligere har foregått i Mortsund gjennom flere generasjoner. I dag er familiebedriften et helintegrert selskap som representerer aktiviteter innenfor settefisk, matfiskproduksjon, slakteri, videreforedling, visningssenter og restaurant samt salg og eksport av alle sine produkter.  

Bedriften har en årlig produksjon på 10.000 tonn laks og 2.500 tonn hvitfisk som landes ved mottaksstasjonen på Napp i Flakstad kommune. De har aktiviteter i fire kommuner i Nordland.  

Grovfjord Mek. Verksted er en av Norges største produsenter av arbeidsbåter til oppdrett, og er lokalisert i Grovfjord i Sør-Troms.