Her er lakselusas nye fiende

Nyheter
1281

40 meter lang og 12 meter bred. Den nye superbåten «Frøy Fighter» skal ta opp kampen mot lakselusa. Marine Harvest kjører nå i gang verdens største avlusningssystem.

Størst
Systemet er bygd oppå båten «Frøy Fighter», og er basert på avlusingsteknologien Thermolicer. Båten, som er det største servicefartøyet som er levert til havbruksnæringen, er spesialbygd for formålet og utrustet ved Sletta Verft i Aure på Nordmøre.

– Dette blir ett av totalt fire ikke-medikamentelle systemer vi vil ha i drift i år, og vi er overbevist om at denne ressursen blir et effektivt verktøy i kampen mot lusa, sier Ørjan Tveiten, Regiondirektør i Marine Harvest.

Enheten vil ha en samlet kapasitet på om lag 200 tonn per time, og vil dermed kunne behandle flere merder i døgnet.

Fleksibel
– Vi har valgt å sette opp systemet med både vakuumpumper og sneglehuspumpe for å ha maksimal effekt og fleksibilitet, sier Anders Sæther leder for kvalitet og teknologi i Marine Harvest region Midt.

«Frøy Fighter» skal i utgangspunktet gå i Midt-Norge mellom Hustadvika og Vikna, og vil til en hver tid ha et mannskap på syv personer. Marine Harvest eier utstyret og leier båten av Frøy Akvaressurs.

Regiondirektør Ørjan Tveiten. Foto: Marine Harvest