Her er den første versjonen av Egget

Nyheter
0

Torsdag ble den lukkede oppdrettsløsningen Egget vist på kaien hos Herde Kompositt i Ølve i Kvinnherad. Verdens første oppdrettsegg er 21 meter høyt, 15 meter bredt og vil romme 100.000 oppdrettslaks. 

Før sommeren skal Egget settes i produksjon i Romsdalsfjorden. Det flytende, lukkede oppdrettsanlegget representerer en helt ny løsning på laksenæringens største problemer; lakselus, rømming, forurensing og arealeffektivitet.

– Hovedgjesten i dag er laksen. Vi ønsker å gi oppdrettslaksen et godt liv inni egget, men også villaksen utenfor egget, sier gründer Cato Lyngøy og utdyper:

– Egget er svaret på neste generasjons forventning til næringen vår. Det er laks i hus, en solid, varig driftsbygning, som holder laksen inne og lusen ute, men også et oppdrettsmiljø som gir laksen de beste mulighetene for å vokse og trives.

Derfor endrer selskapet navn
I flere år har Lyngøy jobbet med å bekjempe lus og rømming i laksenæringen som veterinær. Ideen om Egget fikk han for ti år siden. Han sa opp jobben i Mowi og stiftet innovasjonsselskapet Hauge Aqua, for å utvikle ideen videre. Senere ble teknologidelen skilt ut i eget datterselskap Hauge Aqua Solutions.

Nå som Egget er klart, benytter Hauge Aqua anledningen til å skifte navn på teknologidelen av selskapet til Ovum, som betyr «egg» på latin.

– Vi skifter navn til Ovum for å klargjøre teknologi selskapet for vekst som egen selvstendig virksomhet, sier Lyngøy.

Fremtidens løsning for lakseoppdrett?
Produksjonen av det første Egget startet på forsommeren 2021 i Ølve. Bak utviklingen står et faglig sterkt team hos Ovum og Herde Kompositt, som har jobbet med kompositt i flere tiår.

– Det blir sjøsetting i slutten av mai. Etter de tekniske sjøprøvene samt funksjonstesting, skal egget fraktes på lekter til Romsdalsfjorden. Det skal ligge på lokalitet Gjermundnes og driftes av Prophylaxia, forteller Lyngøy.

Egget er 21 meter høyt og 15 meter bredt og vil romme 100.000 oppdrettslaks. Til sammenligning blir fullskala Egget 44 meter høyt og 31 meter bredt, med plass til en million oppdrettslaks. Fremover skal det produseres ytterligere fem fullskala egg til utviklingsprosjektet.

– Laksen er Norges viktigste husdyr. Den skaper enorme verdier for Norge. Veterinærinstituttet slår fast at over 50 millioner laks dør hvert år i sjøfasen og at norsk oppdrettslaks har et livsstilsproblem. Vi må legge til rette for at laksen får endret livsstil. Den skal dessuten ikke bare overleve, men trives. Det er vårt ansvar. Vi tror at lukket oppdrett i Egget er en del av svaret på dette, sier Lyngøy.