Her er de 10 største servicebåtrederiene

Nyheter
4125

Stadig utvikling på servicebåtfronten.

I fjor presenterte iLaks en liste over de største servicebåtrederiene i Norge. I samarbeid med Rambøll-konsulent Einar Stephansen publiserer vi en ny liste. Den viser at topp tre er uforandret, men antall fartøy øker stadig. 

Fakta

Ti største servicebåtrederiene:
  1. Frøy-gruppen
  2. AQS
  3. Abyss Aqua
  4. FSV Group
  5. AKVA Marine Service
  6. Finnsnes Dykk & Anleggsservice
  7. Samba
  8. Bra-Vask
  9. Lerow
  10. Trollvika Drift

– Servicebåtnæringen er i sterk vekst. For ett år siden hadde vi oversikt over 273 servicefartøy til havbruk. Nå har vi 325 fartøy i 65 rederier på listene våre, sier Einar Stephansen til iLaks, og legger til at det så langt i år er lagt til 30 nye servicefartøy på listen.

De ti største rederiene i servicebåtnæringen er rangert på bakgrunn av antall fartøy og omsetning. Ifølge Stephansen driver de ti største rederiene 173 fartøy, og har to tredeler av omsetningen i servicebåtnæringen.

Gåsø på topp
Øverst troner Frøy-gruppen, i år som i fjor. Størsteparten av Frøy-gruppen eies av Gåsø Næringsutvikling, Helge Gåsøs holdingsselskap. Gjennom rederiene i Frøy-gruppen med datterselskapene i Frøy Akvaservice kontrollerer Gåsø 62 fartøy. For ett år siden var tallet 49.

– Veksten har i hovedsak skjedd gjennom oppkjøp av NCE (ni fartøy journ.anm.) og Seadive (fire fartøy journ.anm.). Gåsø har to ytterligere fartøy i ordre. I 2016 var omsetningen i Frøy Akvaservice konsernet tett innpå 500 millioner kroner. For 2017 har vi beregnet driftsinntektene, inkludert oppkjøpte selskap, til 700 millioner kroner. Dette utgjør 30 prosent av samlet omsetning i servicebåtnæringen, forteller Stephansen.

Svakere lønnsomhet for Abyss Aqua
På plassen bak finner Flatanger-bedriften AQS. Selskapet kontrollerer 14 fartøy og omsatte for 160 millioner kroner i 2017. I april ble det kjent at rederiet fusjoner inn KB Dykk, som har ni fartøy og omsatte for 112 millioner kroner i 2017. Det fusjonerte rederiet kontrollerer derfor 23 fartøy og hadde totalt 272 millioner kroner i omsetning i 2017.

AQS Tyr er et multifartøy utrustet for alle typer serviceoppdrag innen havbruksnæringa. FOTO: AQS

En annen stor aktør er Abyss Aqua med base i Kristiansund. Selskapet sitter på 15 fartøy, og får en tilvekst på tre fartøy i løpet av 2018.

– Omsetningen var på 134 millioner kroner i 2017, en økning på 15 millioner kroner fra 2016. Regnskaper viser økt aktivitet, men lønnsomheten har gått ned, konkluderer Stephansen.

«Fosna Amon» leies av Abyss Aqua gjennom Moen Ship Management. FOTO: Moen Marin

– De fem største rederiene dominerer servicebåtnæringen
Utenfor pallen er FSV Group fra Molde. Siden 2011 har selskapet fått ti fartøy, og har to i ordre. Omsetningen var 94 millioner kroner i 2016, og det forventes en økning til 125 millioner kroner i 2017.

«Mini Server». FOTO: FSV Group

Et annet rederi som misser pallen og lander på femte plass, er AKVA groups datterselskap, AKVA Marine Service. Årsregnskapet til konsernet viser ikke tall fra AKVA Marine Service, men Stephansen estimerer omsetning på 105 millioner kroner i 2017.

– Med 142 fartøy i drift og i ordre dominerer de fem største rederiene servicebåtnæringen. Vi har beregnet samlede driftsinntekter til 1.34 milliarder kroner, og det utgjør 55 prosent av inntektene i servicebåtnæringen, sier Stephansen.

Stort gap
Men mellom de fem største og de fem neste er det stor avstand. Nærmest kommer Finnsnes Dykk & Anleggsservice. Rederiet drev fem fartøy i 2016 og hadde en omsetning på 55 millioner kroner. I 2017 fikk rederiet en tilvekst på ett fartøy og Rambøll forventer en økning i omsetning til 70 millioner kroner.

«Emilie». FOTO: Kenneth Aarberg/Finnsnes Dykk & Anleggservice

Nummer sju på listen er Samba, som holder til på Lepsøy ved Os i Hordaland. Rederiet eier fire fartøy og har to i ordre for levering i år. Omsetning var på 55 millioner kroner i 2016

– Vi har estimert driftsinntektene til 69 millioner kroner i 2017. Vi får neppe bekreftet tallet for rederiet er restrukturert. For 2017 offentliggjøres kun regnskap for nystartet Samba Marine, registrert i oktober i fjor, forklarer Stephansen.

Deretter følger Bra-Vask fra Herøy med fem fartøy og en omsetning på 53 millioner kroner i 2016. Forventet omsetning i 2017 er 62 millioner kroner. Lerow fra Dolmøya på Hitra kontrollerer ni fartøy, og omsatte for 60 millioner kroner i 2016. Det er forventet uendret omsetning i 2017.

Nederst på topp 10-listen er Trollvika Drift fra Grovfjord i Troms. Rederiet omsatte for 41 millioner kroner i 2016. Det er estimert en liten økning i 2017.

– Rederiene fra nummer seks til nummer 10 på listen vår omsetter samlet for 300 millioner kroner. Det utgjør 12 prosent av samlede driftsinntekter i servicebåtnæringen, sier Stephansen.

Skal se på utvikling i lønnsomheten
Ifølge Stephansen er neste skritt i analysen å se på utviklingen i lønnsomheten.

– Så langt tyder analysene på at 50 nye fartøy er faset inn med god beskjeftigelse. I 2016 ble både omsetning og inntjening styrket etter innfasing av samme antall nye fartøy. Et viktig punkt i analysen for 2017 blir om lønnsomheten er styrket også dette året. Vi tror ikke at det er tilfellet for 2017, avslutter han.