Helge Krøgenes forlater lederjobb i innovasjonsselskap på Sortland. Skal jobbe tett med Andfjord Salmon-gründer

Nyheter
1882

Skal samarbeide om landbasert oppdrett i Andøy.

–For meg har dette vært en prosess. Landbasert oppdrett er en veldig spennende bransje, og anlegget som skal bygges på Kvalnes blir revolusjonerende. Laksen kan leve i et rent og lusefritt miljø der det ikke er fare for rømming, sier Helge Krøgenes til VOL.

Krøgenes slutter i jobben i Fabrikken Næringshage i august – en stilling han har hatt siden oktober 2015.

Ifølge avisen har Fabrikken Næringshage på Sortland, som eies av en rekke bedrifter i Vesterålen og Lofoten, hatt oppdrag for Roy Pettersen og Andfjord Salmon. Pettersen og Krøgenes har inngått samarbeid for å realisere det landbaserte oppdrettsanlegget.

Planen er at anlegget skal produsere 10.000 tonn laks årlig. 

Krøgenes har stor tro på Andfjord Salmon.

– Betydelige interesser står bak selskapet, sier han.

I helgen ble det også kjent at Andfjord Salmon fikk to nye styremedlemmer. Ut av styret gikk Odd Roger Enoksen og Frode Nilsen, og inn kom sivilingeniøren Tom Bjørvik og Martin Rasmussen.

Ifølge 2017-regnskapet hadde Andfjord Salmon en egenkapital på fem millioner kroner ved årsskiftet. Driftsresultatet viste minus 2,1 millioner kroner.