Helge Gåsø i førersetet når ny eierstruktur skal legges i Midt-Norge

Kommentarer
0

Tilbake til fremtiden.

«We’re here for the biggest comeback since Lazarus», stod det noe optimistisk på banneret til de stolte skotske fotballsupporterne da England tok i mot Skottland. The Tartan Army entret Wembley. Nå var det duket for EM-reprise fra 1996.

En annen som har gjort et forbløffende comeback, opp fra asken og tilbake til samme høyder og posisjoner som på slutten av 90-tallet, er Helge Gåsø. Den gang het verktøyet Midnor. Gåsø hadde akkurat stemplet ut fra direktørjobb hos markedsleder Hydro Seafood som like før hadde slukt hans gamle arbeidsgiver Frøya Holding.

Overtatt
Midnor var et av de hurtigvoksende mellomstore oppdrettselskapene i regionen, og knivet med lokale og jevnbyrdige aktører som Hydrotech og SalMar om oppkjøpsmulighetene som bød seg frem i takt med stigende laksepriser.

Aslak Berge, redaktør i iLaks og SalmonBusiness, på jobb.

Men en gjeldsfinansiert oppkjøpsbølge, hvor foredlingstunge Astor var sentral, ble avløst av overproduksjon, tilbudssjokk og priskollaps. Midnor gikk over ende, ble overtatt av banken, og solgt for knapper og glansbilder til bergensfirmaet Lerøy. Gåsø stod nesten ribbet tilbake.

Det er 18 år siden i disse dager.

Helge Gåsø har benyttet årene forbløffende godt. Han har på spektakulært vis bygget opp servicerederiet Frøy og brukt dette som valuta og brekkstang for å sikre seg tunge eierposter i milliardoppdretterne NRS og NTS.

Men Gåsø stopper ikke der.

Virvelvind
Nærmest som en virvelvind har han i løpet av den siste måneden fremforhandlet en fusjonsavtale mellom NTS-datter Midt-Norsk Havbruk og naboen SalmoNor, styrket NRS-posisjonen for 38,7 millioner kroner, kjøpt en tredjedel av Erviks Laks og Ørret og sikret seg 243.000 aksjer i børsdebutanten Måsøval.

Alle Gåsøs nyinvesteringer har til felles at de holder til i Midt-Norge, kjerneområdet til Gåsøs gamle rival, Gustav Witzøe og SalMar. SalMar, på sin side, har en uttalt ambisjon om å vokse i regionen, og hentet nylig 2,7 milliarder kroner i frisk kapital for å gjøre nettopp dette.

På den annen side; det er ikke tilgangen på kapital som åpner transaksjonene.

Finansiering til gode prosjekter kan lett ordnes i oppgangstider som nå. Ikke minst hvis en kan garantere romslig sikkerhet, er kreativ og ikke stiller absolutte krav til majoritetseierskap. Nei, for å få til laksetransaksjoner må en først oppnå tillit og bli invitert inn i en dialog hos en potensiell selger. Dernest kan en diskutere pris og betingelser.

Dealmaker
Og akkurat på det siste punktet har dealmakeren Gåsø den siste tiden vist at han er dyktigere enn de fleste. Han evner å både åpne dører og bli invitert til bords når strukturen skal legges for midtnorsk havbruksnæring. Dernest er han lyttende, kreativ og pragmatisk nok til å sy sammen avtaler som oppleves som gunstige for alle involverte.

De mange eierposisjonene, lyttepostene og styrevervene Gåsø har hamstret gir ham rikelig av opsjoner. Nye strukturer skal legges blant holmer og skjær både nord og sør for Trondheimsfjorden.

De mange transaksjonene den siste tiden viser tydelig at noe er på gang. Det jobbes aktivt med en større plan.

Midnor will rise again.