Helga Pedersen tar sjølaksefiskerne i forsvar

Nyheter
748

– Tradisjonelt villaksfiske i sjøen har også vekstpotensial, sier hun til Nationen.

– Det er ikke riktig at denne gruppen framover skal ta belastningen på vegne av alle laksefiskere.

785 sjølaksefiskere har i snitt tatt 75 villaks hver i 2016. Det utgjør 42 prosent av all avlivet villaks i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– De siste årene har det vært en mye større reduksjon i sjølaksefiske enn i laksefiske for øvrig. Dersom laksefisket må reduseres, så må det være en forholdsmessig reduksjon i elv og sjø. Det er ikke riktig dersom kun én redskapsgruppe eller gruppe fiskere må ta belastninga på vegne av alle som fisker villaks, sier Pedersen.

Ifølge Norske Lakseelver omsatte sportsfiske etter laks i elvene for om lag 1,3 milliarder kroner i 2016.

– Dette gir en verdi på 500 kroner for en sjølaksefisket laks, mens en elvefanget lakshar en verdi på over 10000 kroner, sier generalsekretær i Norske Lakseelver Torfinn Evensen til Nationen.