Heim og Næss går svanger med nytt landbasert oppdrettsanlegg i USA. Sikter på 10.000 tonn laks

Nyheter
0

Etter å ha hoppet av Nordic Aquafarms byggeplaner i Maine, vil ekteparet nå bygge opp et nytt oppdrettsanlegg på den amerikanske østkysten.

Det nye RAS-selskapet utvikles av Xcelerate Aqua-grunnleggerne Erik Heim og Marianne Næss, men det vil være et annet selskap og vil operere under et annet navn.

– Bedriftene som skal annonseres (inkludert denne første RAS-farmen) er opprettet av [utviklings- og investeringsselsapet] Xcelerate. Det er det vi gjør – bygger virksomheter, sier Heim til iLaks.

RAS-prosjektet på østkysten er «nøye konfigurert for å bevege seg raskt fremover med lavere risiko- og investeringsnivåer i segmentet.» Det er allerede i sluttfasen av due diligence og flere tillatelser er på plass, heter det i en uttalelse fra selskapet.

Prosjektet vil bli utviklet i to faser på 5.000 tonn, med en endelig kapasitet på 10.000 tonn laks.

Det beskrives som en «moderat skala» for å redusere kompleksiteten, risikoen og investeringsnivåene. Det er også vedtatt kostnadsbesparende tiltak, inkludert anskaffelse av en forhåndsgravd tomt som også har all tilknytningsinfrastruktur på plass.

De har ikke avslørt den spesifikke byen der den skal bygges, men de sier at den tilbyr omfattende økonomiske insentiver.

Ekteparet sto bak etableringen av det landbaserte oppdrettselskapet Nordic Aquafarms, som de forlot i juli. De sier at denne nye satsingen utnytter deres «dype bransjeinnsikt og flere tiår med ledererfaring for å skape selskaper som reduserer tid-til-markedet, risiko og investeringsterskler for investorer i akvakultur.»