Heim Maritime er konkurs: Pandemi og grunnrenteskatt skapte trøbbel

Nyheter
0

2022-regnskapene manglet og revisoren trakk seg.

Heim Maritime leverte arbeidsbåten «Ritter» til Alsaker Fjordbruk i november i fjor. For tiden har verftet jobbet med en ombygging av et annet Alsaker-fartøy. Den 12. februar kom det melding i Brønnøysundregistrene om konkursåpning i verftsselskapet fra Valsøyfjord i Trøndelag. Styreleder Jaroslaw Klein er lei seg for det som har skjedd.

– Dessverre tillater ikke resultatene ved utgangen av 2023 oss å fortsette virksomheten i Heim Maritime, sier han.

Fikk koronakreditt
Styrelederen forteller at flere forhold bidro til at det ble vanskelig for selskapet, som han etablerte to måneder før Covid-19-pandemien brøt ut. Klein legger ikke skjul på at pandemien gav store tap for selskapet.

– Å gjøre opp for så store kapitaltap var en enorm utfordring for oss, og det krevde møysommelig arbeid for å unngå konkurs allerede i 2021, sier han.

Klein fortsetter:

– Vi klarte imidlertid å få en koronakreditt på seks millioner, som vi betaler tilbake på i dag.

Grunnrenteskatten kom ubeleilig
Mot slutten av 2022 og begynnelsen av 2023 mottok Heim Maritime flere nye forespørsler, men disse stoppet opp som følge av innføringen av grunnrenteskatten.

– Konsekvensen av grunnrenteskatten ble mangel på nye bestillinger, sier han. 

I en overgangsperiode vil Heim Skipsservice fortsette å utføre oppgaver på Enge, og vil ta over de ansatte som blir berørt av at Heim Maritime melder oppbud.

«Ritter» ble levert av Heim Maritime til Alsaker Fjordbruk i november i fjor. Foto: Facebook

Tynt kapitalisert
Heim Maritime ble etablert i 2020 med en aksjekapital på 30.000 kroner, som er minste tillatte aksjekapital ifølge aksjeloven. Selskapet har vært eid av Jaroslaw Klein sitt selskap Klein Holding. Klein Holding eier også Heim Skipsservice og Enge Eiendom.

Fristen for å levere inn regnskapene for 2022 var 31. juli i fjor. Per i dag har ikke Heim Maritime fått godkjent disse i Brønnøysund. BDO fratrådte som revisor for selskapet 29. januar i år, men revisoren vil ikke si noe om hvorfor de har trukket seg.

– Ingen kommentar. Vi er underlagt taushetsplikt, skriver statsautorisert revisor Roger Espvik i en SMS til iLaks.

Uklart om verdier
Det siste regnskapet som er registrert for selskapet er fra 2021. Da omsatte selskapet for 19,9 millioner kroner og satt igjen med et overskudd på 478.823 kroner. Totalbalansen var på 6,6 millioner kroner. Dette regnskapet kom inn til Brønnøysund så sent som 27. desember i 2022. Her tok statsautorisert revisor Espvik forbehold.

«På grunn av restriksjoner som følge av Covid-19, har vi ikke vært til stede på selskapets varetelling. Vi har heller ikke kunnet gjennomføre alternative handlinger som gir oss tilfredsstillende bevis for varelagerets eksistens og fysiske tilstand per 31. desember 2020. Vi har derfor ikke vært i stand til å fastslå hvorvidt det kan være behov for å justere varelageret, samt varekosten i resultatregnskapet», skrev revisoren i sin beretning den gang.

Det fremgår av revisors 2021-beretning at selskapet heller ikke behandlet skattetrekksmidler i samsvar med skattebetalingsloven.

Krav må meldes inn til boet og bostyrer, advokat Ståle Spjøtvold, innen 11. mars, og første skiftesamling er satt til 21. mars.

iLaks har kontaktet advokat Spjøtvold, men han har ikke besvart henvendelsen.