Heathrow er flyfraktvinner

Nyheter
1336

Høy kapasitet og lave fraktsatser har gjort Heathrow Airport til en av verdens viktigste flyplasser for omlasting av laks.  

Flyfrakt-bransjen har endret seg dramatisk siden november i fjor. Det mener James Kuo, som er ferskvaresjef hos DB Schenker ved Heathrow Airport.

HEATHROW Airport, som største flyplass i Europa, har opplevd stor vekst i fraktvolum.

-Marked har endret seg så mye at de som har kapasitet har de store fordelene. Det er liten vits for en lakseeksportør å forhandle frem avtaler hvis fisken ikke kan fraktes, og er de komfortable med at kapasiteten er tilgjengelig vet de at de får solgt fisken, sier han til iLaks.

Lavere satser
Bakgrunnen for endringene er at det britiske pundet har svekket seg, som følge av Brexit. Det har gjort at Heathrow Airport har tiltrukket seg mye frakt ettersom flyfraktselskapene her har blitt mer konkurransedyktig. Kapasitet og valutakursen har drevet dette mener han.

Spesielt går det mye frakt til og fra USA herfra, men også mer og mer gods til europeiske og asiatiske destinasjoner går via Heathrow.

-Heathrow er den største flyplassen i Europa og har enorm kapasitet. På grunn av den store kapasiteten må vi ha lavere fraktsatser, enn eksempelvis Oslo, Stockholm, København og Amsterdam, for å være konkurransedyktig, forklarer Kuo.

KJØLEHALL: Som eneste selskap har DB Schenker egen kjølehall, beregnet kun for laks og sjømat.

Dedikert til laks
-Det er ikke bare fisk og sjømat, men alle typer råvarer, som opptar stor del av kapasiteten her. For vår del er 99 % av ferskvarene, som vi flyr fra Heathrow, laks. Vi har dedikert vår ferskvarekapasitet ved flyplassen til sjømat, og da spesielt til laks. Det har vært vår virksomhet de siste ti årene, forteller han.

DB Schenker har doblet sitt fraktvolum av laks over de siste to-tre årene, og bare de siste 18 månedene har selskapet hatt en økning på 250 % fra Heathrow. Samtidig frakter de laks til stadig flere destinasjoner over hele verden.

-Flere velger oss på grunn av at måte vi driver på er bærekraftig og forutsigbar ovenfor kundene. De kan dra til våre konkurrenter som tilbyr rimeligere fraktpriser, men de har aldri samme kapasitet som det vi kan tilby.

Egen kjølehall
Det meste av omlastning av laks og sjømat ved selskapets terminal på Heathrow, foregår tidlig på morgenen. Alle pallene med sjømat scannes og settes på kjølehallen, før de etter hvert lastes om bord på riktig fly. DB Schenker er det eneste av flyfraktselskapene her som har egen kjølehall, kun beregnet til sjømat.

De har hallfasiliteter som holder temperatur på 2-4 grader, noe som gjør at kundene kan være sikker på at fisken holder seg kjølig og at isen i kassene ikke smelter. Skulle det skje noe under lasting bringes pallene tilbake til kjølehallen.

SCANNES: All laks og sjømat kjøres gjennom scanning for den settes på vent i kjølehallen.

-Fisk og sjømat er veldig sensitiv. Det handler om matsikkerhet hvis vi ikke kan tilby rette temperatur for fisken. Ved temperaturøkning vil du få problemer og verdien på fisken reduseres. Kundene våre vet at fisken blir holdt kjølig hos oss, og at den ikke kommer til sin destinasjon uten is i kassene.

For at Kuo og hans ansatte ved Heathrow-terminalen skal være sikker på at laks og annen sjømat kommer tidsnok frem til importørene rundt i verden, må de forhåndsbestille kapasitet om bord på flyene to-tre dager i forveien. Normalt skjer pakking av laks to-tre dager før den fraktes til mottaker, og anlegg i Nord-Norge må beregne et par dager ekstra.

-De norske eksportørene vet at det er en forsinkelse på en til to dager ved å bruke Heathrow. Noen importører godtar dette, mens andre gjør det ikke. Det handler om de er villig til å ofre et par dager ekstra ved å bruke Heathrow.

Dårlig praksis
Selv om selskapet er dominerende i markedet mener Kuo at det er store utfordringer innen flyfrakt-bransjen. Den største utfordringen er at sjømatbransjen betaler minst når det gjelder flyfrakt. Det er både eksportørene og flyfrakt-bransjen ansvarlig for.

-Laks har en høy verdi i seg selv, men marginene til bransjen gjør at de ikke er i stand til å betale høye flyfraktsatser. De betaler kun 30-40 % av hva andre bransjer betaler per kilo frakt. Det gjør at flyselskapene ikke tjener mye penger på frakt av fisk, selv om det er kritisk med å få fisken ut i markedene. Fisk er en tung vare, og flyselskapene liker fisk for dens tyngde, men eksportørene vil ikke betale topp fraktsatser for den, og det er dårlig praksis.

Åpenhet
I følge Kuo prøver noen av eksportørene å skvise fraktordrene ved å redusere satsene. Enkelte agenter er desperate etter å få kontrakter med fisk- og lakseeksportørene, og reduserer satsene under kostpris for å få kontraktene. Dette er en dårlig praksis som har pågått i mange år, og han stiller spørsmål ved hvorfor de gjør det på denne måten når de vet de taper penger i lengden.

-Vi har åpenhet ovenfor våre kunder, og tilbyr ikke flyfrakt under kost. Vi forventer derfor at våre kunder ikke selger fisken under kostpris, slik at vi igjen blir skviset. Vi har våre marginer, og må tjene penger for å holde bedriften i gang, sier han.