Havyard vil dele ut 50 prosent av datterselskap i utbytte til aksjonærene

Nyheter
0

Gir bort halve selskapet til verftseierne.

Styret i Havyard Group har mandag besluttet å foreslå for ekstraordinær generalforsamling å dele ut et ekstraordinært utbytte i form av aksjer i selskapets datterselskap Hav Group.

Forslaget innebærer utdeling av inntil 50 prosent av Havyards aksjer i Hav Group, som vil si inntil totalt 11.631.034 aksjer fordelt med 0,46935005 HAV-aksjer per aksje i Havyard som avrundes ned til nærmeste hele HAV-aksje per VPS-konto.

Forutsatt beslutning om utdeling av utbyttet i ekstraordinær generalforsamling, vil aksjen i Havyard handles eksklusiv utbytte 15. desember.