Havyard skal bygge verdens største brønnbåt

Nyheter
6322

Sølvtrans bygger nytt for en halv milliard kroner.

Brønnbåten blir 116 meter lang og 23 meter bred, og blir ifølge Havyard verdens største brønnbåt. Skipet som får navnet «Ronja Storm» får plass til 7.450 kubikkmeter vann i fisketankene, noe som er over dobbelt så mye som normalt store brønnbåter. I tillegg skal båten kunne ta med seg 5.000 kubikkmeter ferskvann.

Etter levering skal den inn på en ti-årskontrakt for oppdrettsselskapet Huon ved Tasmania utenfor Australia. Tasmania har knapphet på ferskvann både når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet. Dette er løst ved at det nye Havyard-designet får utstyr som kan produsere nesten 17 millioner liter ferskvann per døgn.

«Laksehospital»
Ferskvannet blir brukt til «laksehospital». Fisken blir tatt opp av merdene og svømmer i ferskvann for å bekjempe den amøbiske gjellesykdomen AGD. På Tasmania skjer dette omtrent en gang i måneden. Med ferskvannanlegget og de enorme tankene, kan man ta fisken i en hel 240-meters merd og behandle samtidig.

– Det er en stor fordel og vil stresse fisken mindre. Det igjen gir både bedre kvalitet på fisken og kortere avbrekk i veksten for fisken, sier i Sølvtrans-sjef, Roger Halsebakk i en pressemelding.

Den store produksjonen av ferskvann i tillegg til renseanlegg som gjør at vannet kan brukes flere ganger, fører til at båten slipper å avbryte arbeidet og gå til land for å fylle nytt vann så ofte som andre båter må.

En halv milliard
Laksen blir lastet opp i tanker med ferskvann der fisken får svømme rundt i cirka tre timer samtidig med at den kan bli transportert til en ny merd.

«Ronja Storm» blir dessuten utstyrt for fiskesortering, transport av slaktefisk og smolt samt at den utstyres for medisinering. Det er også lagt vekt på både stabilitet og redusert støy.

Planlagt levering er i juni 2019. Brønnbåten vil koste vel 500 millioner kroner.