Havlandet slaktet fire kilos RAS-laks i Florø

Nyheter
0

Som den andre aktør i Norge har Havlandet produsert slakteklar laks med RAS-teknologi.  

Laksen kom i karene februar 2021. På knappe åtte måneder har laksen vokst fra 330 gram til snittvekt på 4,1 kg. Dette ble oppnådd uten utfordringer med kjønnsmodning og svært lav dødelighet.

Laksen er produsert med RAS-teknologi, under konstante og optimale vann- og temperaturforhold. Som ventet med denne produksjonsmetoden har en ikke hatt lus eller sykdom og unngått både håndtering og behandling av laksen.

Fakta

Havlandet RAS-pilot
  • Eid av INC Invest og en del av Fjord Base i Florø.
  • Konsesjon: 200 tonn/år.
  • Ambisjoner om storskala-produksjon på 20-25.000 tonn fra 2026.

Filtrering
– Hos oss er god fiskehelse førsteprioritet i alt vi gjør, sier eriftsleder Fredrik Grahl-Jacobsen i en pressemelding.

Havlandet har fokus på sporbarhet, miljø og bærekraft og har med denne produksjonsmetoden full kontroll på utslipp. Alt slam blir filtrert ut og tørket. I tillegg muliggjør anlegget maks fôrutnyttelse basert på laksens appetitt. Ved å studere brukt vann før filtrering ser en på mengde fôrrester i vannet om en fôrer for mye eller for lite. Fôrrester tyder på for mye høy fôring, mens fravær av fôrrester indikerer for lav foring.  Nøyaktig og korrekt mengde fôr er viktig for biologien, økonomien og for miljøet.

Havlandet har 20 års erfaring med landbasert oppdrett. INC Gruppen er en industriklynge med en rekke bedrifter med bred kompetanse innen både vannbehandling, rør, elektro, mekanikk, logistikk med mer. Tilgang på erfarne folk med evne til å se både utfordringer og løsninger har vært helt avgjørende for å drifte et RAS-anlegg som krever både teknisk og biologisk forståelse og innsikt.

Foto: Photoevent

Realisering
Innovasjon Norge bevilget i 2018 15 millioner kroner fra miljøteknologiordningen for å bidra til realisering av Havlandet RAS Pilot.

– Vi vurderer dette som et spennende og viktig prosjekt hvor det utvikles og spres kunnskap som vil bidra til å ta ned risikoen i landbaserte RAS anlegg. Havlandets tilnærming med å teste dette grundig i pilotskala før de oppskalerer mener vi er fornuftig – og vi er imponert over resultatene de har oppnådd så langt. Dette er et resultat av et godt og tett samspill mellom INC Gruppens betydelige industri- og teknologi-kunnskap, gruppens marine kunnskap, samt at de også i dette prosjektet viser at de har en sterk gjennomføringsevne i store og kompliserte prosjekter, sier Jan Gurvin, spesialrådgiver Innovasjon Norge Vestland.

Foto: Photoevent

Støtten fra Innovasjon Norge har hatt avgjørende betydning. Anlegget har konsesjon på 200 tonn, som er for lite for å kunne forsvare prosjektet økonomisk. Mattilsynet krever at når ny teknologi skal prøves ut skal det gjøres med færrest mulig fisk, noe som er et legitimt krav dyrevelferdsmessig. Ved å bygge i liten skala først, har selskapet også høstet viktige byggetekniske erfaringer før en bygger fullskala. Store forbedringer og optimalisering av anlegget er utført, og Havlandet ser flere løsninger som skal forbedres ytterligere til fremtidige produksjonsanlegg.

– Vi er umåtelig stolt over hvordan vil har lyktes med Havlandet sin laksepilot. Målet med prosjektet var å tilegne oss kunnskap om både laks og RAS-teknologi, bygge erfaringer og dokumentere at vi kan innfri både biologiske og kommersielle forutsetninger. Den første produksjonen har gitt oss et solid læringsutbytte og en fullstendig prosessforståelse av å drifte et RAS-anlegg, sier daglig leder Havlandet RAS Pilot, Geir Johannessen.

Havlandet har nylig startet byggingen av nytt anlegg for torskeyngel. Planen videre er å bygge settefiskanlegg og matfiskanlegg for torsk samt matfiskanlegg for laks.

Foto: Photoevent