Havfarmen vil kunne øke Nordlaks’ produksjon med minst 33 prosent

Kommentarer
392

Inge Berg og Nordlaks fikk årets julegave på forskudd – to dager før julaften – med ti utviklingskonsesjoner øremerket Havfarmen.

Det er et visjonært og dristig produksjonskonsept som er kommet gjennom Fiskeridirektoratets trange nåløye.

Nordlaks-konsernet forventer et produksjonsvolum på 39.000 tonn i 2017 – ned fra 43.000 tonn i år. Ved slakteriet på Børøya like utenfor Stokmarknes slaktes forøvrig ytterligere 20.000 tonn laks for andre oppdrettere.

Hopp
De ti utviklingskonsesjonene, med en samlet maksimal tillatt biomasse på 7.800 tonn, legger til rette for et årlig slaktevolum på 13.000-14.000 tonn laks. Dette innebærer en produksjonsvekst på 33-36 prosent fra estimatene for 2017.

Men produksjonskostnadene ligger an til å bli vesentlig høyere enn det Nordlaks i dag opererer med i sine åpne sjøanlegg.

Investeringsrammen for Havfarmen er 817 millioner kroner. Gitt en tiårig avskrivningsprofil, vil avskrivningene ligge på over 80 millioner kroner i året. Det tilsvarer åtte millioner kroner per konsesjon – eller seks til syv kroner per kilo slaktet fisk.

Lån
Nordlaks Oppdrett solgte laks for like over to milliarder kroner i 2015, og satt igjen med et driftsresultat på 600,1 millioner kroner. Det er mye penger, men, isolert sett, ikke nok til å betale kontant for Havfarmen.

Nordlaks har ikke 817 millioner kroner på bok. 80 prosent av beløpet er, ifølge søknadspapirene, planlagt finansiert med fremmedkapital.

Den nevnte investeringsrammen og lånerenter kommer før en eneste smolt er satt i sjøen. Denne skal produseres til stor postsmolt ved settefiskanlegget som selskapet nå fører opp på Innhavet i Hamarøy.

Postsmolt er heller ikke billig. Og de høye produksjonskostnadene samlet sett kan utfordre lønnsomheten ved et fremtidig prisfall for laks.

Vurdere forutsetningene
I søknadspapirene til Fiskeridirektoratet er selskapets kontantstrømanalyser da også gjort på bakgrunn av 13 utviklingskonsesjoner, ikke ti som Nordlaks har fått tilsagn om.

Dette gir en kime av usikkerhet for realisering av dette omfattende og kapitalkrevende prestisjeprosjektet. En usikkerhet som speiles i Nordlaks-sjef Inge Bergs vurdering av tilsagnet fra Fiskeridirektoratet:

– Tilsagnsbrevet er komplisert og omfattende. Det samme er de økonomiske og ikke minst tekniske forutsetningene i prosjektet. Nå må vi bruke julen til å sette oss grundig inn i vedtaket og vurdere forutsetningene det bygger på, før vi beslutter veien videre.