Havbruksnæringen ikke inkludert i EU-klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter: – Haster med å få den på radaren

Nyheter
953

Mowi har bedt om et møte med Nærings- og fiskeridepartementet, for å få inkludert havbruksnæringen i EU sitt nye klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter. 

I mars 2018 lanserte EU-kommisjonen en handlingsplan for bærekraftig finans. Ganske nøyaktig to år senere la en ekspertgruppe fram det endelige forslaget til merkesystemet, omtalt som klassifiseringssystem eller taksonomi. Systemet bestemmer hva som kan defineres som bærekraftig aktivitet for investeringsformål i EU, og skal gjøre det lettere å skille mellom investeringene som er bærekraftig og hvilke som ikke er det.

«Med utgangspunkt i ekspertgruppens forslag skal Europakommisjonen i løpet av året vedta en første juridisk bindende liste», skriver Stortinget.no. Systemet innføres i 2021, og vil bli en del av norsk lov gjennom EØS-avtalen.

Vil inkluderes
Ifølge advokatfirmaet Selmer, som har skrevet en utfyllende sak om emnet, har ekspertgruppen i første omgang bare behandlet de sektorene, som har størst potensiale for å positivt påvirke klimagassutslippene. Disse sektorene er: landbruk, skogbruk, industri, elektrisitet, gass, damp og varmtvannsforsyning, vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet, transport og lagring, informasjons- og kommunikasjonsteknologi samt bygg og anlegg.

Det er altså ikke definert bærekraftskriterier for havbruk og sjømat. Dette har fått Mowi til å be om et møte med Nærings- og fiskeridepartementet, der de ønsker å få vite hvordan departementet arbeider med å få havbruksnæringen inkludert i taksonomien, og hvordan Mowi best mulig kan bidra til dette i sitt arbeid.

– Haster
I en e-post til departementet skriver kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland:

«Det er sentralt for Mowi og andre børsnoterte selskaper i den norske havbruksnæringen at selskapene blir ansett som bærekraftige etter EUs rammeverk. Det er derfor viktig at havbruk blir inkludert i EU sitt videre arbeid, og at det blir utarbeidet gode kriterier for hva som regnes som bærekraftig og ansvarlig».

«Da EU allerede er kommet langt i sitt arbeid med taksonomien, er det vår oppfatning at det haster med å få havbruksnæringen på radaren», legger Hjetland til.

Møtet er ennå ikke gjennomført, får iLaks opplyst.