Havarikommisjonen har lagt fram rapport etter sjarkforlis der tidligere Grieg Seafood-ansatt døde

Nyheter
1205

Brødrene Arvid og Kurt Jøsang omkom da fiskebåten «Jøsenbuen» forliste i Boknafjorden i Rogaland 13. oktober 2018.

Saken er oppdatert klokken 15.30 torsdag med en presisering om at avdøde var en tidligere ansatt i Grieg Seafood Rogaland.

Arvid Jøsang, som tidligere hadde jobbet for Grieg Seafood Rogaland, ble funnet livløs i vannet samme dag som ulykken hendte. Han ble erklært omkommet senere på kvelden. Kurt Jøsang ble funnet omkommet to dager senere etter omfattende søk i området.

Ifølge Havarikommisjonen ble sjarken funnet på fem meters dyp, og ble løftet opp av sjøen dagen etter forliset. Det skal ha vært grov sjø og kraftig vind da ulykken inntraff.

«Havarikommisjonen kan ikke fastslå sikkert hvordan hendingsforløpet var og hvilke faktorer som medvirket til dette havariet. De tekniske undersøkelsene ga ingen indikasjoner på at det fantes svake punkt i skroget sin konstruksjon som kan ha medvirket til at ulykken hendte. Ut fra skadene i undervannsskroget regner Havarikommisjonen det for mest sannsynlig at den utløsende faktoren for ulykken var at båten kom i kontakt med bunnen slik at undervannsskroget ble penetrert», heter det i en pressemelding.

Havarikommisjonen skriver også i rapporten at de ikke kan utelukke at fiskerne kan ha fått problemer mens de dro opp teinene, eller at det kan ha skjedd et arbeidsuhell om bord, og at dette kan ha medvirket til at brødrene mistet kontrollen over båten før den gikk på grunn og forliste.

Havarikommisjonen mener ulykken i Boknafjorden viser at selv erfarne fiskere bør være varsomme med å operere i denne type farvann i dårlig vær.

Baugpartiet på båten. FOTO: Statens havarikommisjon