Hav Line-sjefen: – Vi håper og tror fornuften er i ferd med å seire

Nyheter
1085

Hav Line-sjef Carl-Erik Arnesen er glad for at «Norwegian Gannet» får midlertidig dispensasjon fra kravet om å sortere produksjonsfisk innenlands.

Torsdag sendte fiskeriministeren ut en pressemelding om at Hav Lines båt «Norwegian Gannet» kan sortere fisk i Danmark frem til 1. juli neste år.

– «Norwegian Gannet» hever kvaliteten betydelig, øker effektiviteten, skaper norske kompetansearbeidsplasser og kutter utslippene dramatisk. Det er helt i tråd med bestillingene fra politikerne, og vi er glade for at fiskeriministeren nå ser ut til å la fornuften seire over skremselspropaganda fra konkurrentene våre, sier Hav Line-sjef, Carl-Erik Arnesen, i en pressemelding.

Carl-Erik Arnesen, administrerende direktør i Hav Line. FOTO: Ole Alexander Saue.

Milliardbeløp
Milliardbeløp er investert i slaktebåten «Norwegian Gannet», som med en ny og innovativ metode henter fisken rett fra merdene og tar den direkte til markedet.

– Mattilsynet, Fylkesmannens miljøavdeling, sentrale forskningsmiljø, politikere og miljøvernorganisasjoner har alle uttrykt sin støtte for prosjektet. Den støtten har nådd frem og nyttet hos regjeringen. Denne saken har handlet om å legge til rette for videre vekst i næringen, samtidig som vi oppfyller de ambisiøse klimamålene Norge har. Det handler også i aller høyeste grad om forutsigbarhet for næringslivet, sier Arnesen.

– Utdatert
Arnesen viser til at Nofima, et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt, har dokumentert at prosjektet er et stort løft for dyrevelferden og at forbrukere får et ferskere og bedre sluttprodukt

– Det er nettopp dette Kvalitetsforskriften skal sikre. Kjernen i forsøket på å stanse Hav Line har vært en utdatert del av forskriften fra 1984, om å sortere produksjonsfisk innenlands, sier Arnesen og fortsetter:

– Vi har i flere måneder bedt regjeringen om å legge frem noen form for dokumentasjon eller faglig støtte for at denne regelen på noe vis hindrer at dårlig fisk havner i markedet. Det har ikke skjedd. Når fiskeriministeren sier vi nå fremover skal finne løsninger, så håper vi han hører på sitt eget fagorgan, Mattilsynet, og lar dem få gjennomslag for reelle løft for fiskekvalitet og fiskevelferd, sier Arnesen.

– Håper og tror fornuften er i ferd med å seire
Produksjonsfisken, som har vært kjernen i kritikken mot prosjektet, utgjør rundt 2-3 prosent av volumet til «Norwegian Gannet». Hav Line ser nå frem til å bevise alle fordelene ved prosjektet.

– Det har blitt brukt utrolig mye skremselspropaganda i denne saken. Dispensasjonen gir et år der vi får motbevist den. Så må vi lese det regjeringen faktisk har lagt inn i dispensasjonen, og det er en del elementer som ved første gjennomlesing ikke gir helt mening. Men vi håper og tror fornuften er i ferd med å seire nå, sier Arnesen.