Hareide om utfordringene i flyfraktmarkedet : – Vi er i tett dialog med luftfartsbransjen

Nyheter
1275

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) jobber med løsninger for å få norsk laks ut i markedet etter at flere flyselskap har satt fly på bakken under koronakrisen.

Saken er oppdatert klokken 20.55 torsdag med presisering i tittel.

I forrige uke uttrykte administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene bekymring for at kan bli bli bomstopp for norsk laks grunnet færre flyavganger grunnet koronaviruset.

I fjor eksporterte Norge rundt 260.000 tonn sjømat som flyfrakt ut i markedene, og store deler av denne fisken ble transportert i buken av passasjerfly. Finnair har blant annet avlyst alle flyavganger til Kina fram til slutten av april.

Hareide jobber med saken
Eriksson ønsket derfor dispensasjon til å fly norsk laks over Russland.

– Samferdselsministeren må på banen. Jeg ønsker han oppretter kontakt med sin russiske kollega for å se på muligheten for å få til en dispensasjon for det russiske luftrommet, slik at flyselskaper som nå kan bistå får muligheten til å fly sjømat ut til markedene som etterspør mer norsk sjømat, sa Eriksson i en pressemelding.

iLaks har bedt samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) svare på hva han tenker om utspillet til Eriksson. Hareide svarer slik i en e-post via kommunikasjonsavdelingen:

«Det er åpenbart at koronakrisen medfører store utfordringer også for flyfraktmarkedet med stor etterspørsel og begrenset kapasitet, og at sjømatnæringen er en av dem som rammes av dette. Vi har tett dialog med bransjen og andre berørte aktører for å finne gode løsninger og sikre et minimumstilbud på lufttransport av både passasjerer og varer.»

– Følger utviklingen tett og nøye
Eriksson bekrefter at Sjømatbedriftene er i løpende dialog med myndighetene om utfordringene i flyfraktmarkedet.

Robert Eriksson. FOTO: Trine Forsland

– Vi har fått forståelse for at våre innspill er overbragt Samferdselsdepartementet og statsråden, og er opptatt av at samferdselsministeren finner raske, gode og fleksible løsninger som gjør at norsk sjømat kan komme ut til markedene, sier Eriksson til iLaks.

Han legger til at Sjømatbedriftene fortsatt håper på raske initiativ fra Hareide for å finne mulige løsninger i luftrommet over Russland.

– Vi følger utviklingen tett og nøye, og vil ta initiativ til et møte med samferdselsministeren om vi ser at frakt av sjømat stopper opp, og nødvendig trykk ikke opprettholdes. Så langt opplever vi at departementet jobber problemstillingen, avslutter Eriksson.