Hardingsmolt og ENWA Water Technology vil løse sulfatutfordringen i RAS-anlegg

Nyheter
3092

Hardingsmolt og ENWA har startet byggingen av et pilotanlegg som skal rense sjøvann for sulfat.

Anlegget skal stå ferdig våren 2019, og er knyttet til Hardingsmolts RAS-anlegg for smoltproduksjon i Tørvikbygd i Hardanger i Hordaland. Intensjonen er å sikre at man kan bruke sjøvann som spedevann i RAS-anlegg, samtidig som risikoen for at det skal dannes hydrogensulfid (H2S), reduseres.

– Hardingsmolt har siden vi etablerte vårt første RAS-anlegg i 2007 hatt god kontroll på H2S-faren, men har i likhet med andre bransjeaktører konstatert at overgangen til sjøvann øker risikoen for at gassen dannes. Vi har stor tro på at svaret ligger i å filtrere bort sulfatet fra sjøvannet, sier daglig leder Jakob Drivenes.


Sjøvannet renses først gjennom 2 filtre – et mekanisk filter og deretter et ultrafiltreringsanlegg som tar ut alle partikler, alger, bakterier og virus.

Sentralt i det nye renseanlegget er et nano-filter, som i tillegg til å fjerne sulfatet fra sjøvannet, også reduserer innholdet av andre bestanddeler. Hardingsmolt skal dermed bruke tid på å teste innstillinger, vannkvalitet, vannkjemi og fiskehelse før de vil inkludere løsningen i sin kommersielle produksjon. I disse delene av prosjektet vil UiB og NIVA være sentrale bidragsytere.

Basert på løsninger fra oljenæringen
Anlegget og renseteknologien leveres av ENWA Water Technology, og er basert på løsninger som blant annet brukes i oljenæringen.

– For ENWA er det svært spennende å delta i et prosjekt hvor vi kan bruke vår kunnskap og erfaring fra andre bransjer til å levere konsepter til en ny, sier direktør i ENWA, Bjørn Dørum.

– Erfaringene fra pilotprosjektet vil vi bruke til å lage enda bedre løsninger til oppdrettsnæringen, legger han til.

Nanofiltreringsanlegget fjerner 99 prosent av sulfatet i sjøvannet.

Støtte fra Innovasjon Norge
Også Innovasjon Norge støtter prosjektet, gjennom sitt program for utvikling av miljøteknologi.

Hardingsmolt har fått bistand av bergensbaserte Infund i prosjektplanleggingen og utformingen av søknaden, og er svært fornøyd med måten dialogen, samarbeidet mellom de involverte partene og prosessen har forløpt.

– Innovasjon Norge har utfordret oss positivt på prosjektinnholdet og planen, noe som gjør at vi har gode forutsetninger for å lykkes med gjennomføringen, avslutter Drivenes.