Har utviklet nye feller for å stanse pukkellaksens ferd opp elvene

Nyheter
0

Kjærkomment for en tynn ordrebok.

Leverandøren av ulike plastkonstruksjoner til oppdrettsnæringa, Troll Systems i Bodø, skal levere egenutviklede fiskefeller for pukkellaks. I år er det forventet langt større innsig av den uønskede fisken til flere elver, spesielt i Troms og Finnmark.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har bevilget drøyt fem millioner kroner til innkjøp av flyteristfeller. Amerikanske Cramer Fish Science vant anbudskonkurransen og skal levere utstyr og feller til fire elver i Finnmark. Bodø-selskapet som skal produsere fellene til to av dem.

–  Cramer har årevis med erfaring fra prosjekter og restaureringsarbeider i amerikanske og kanadiske elver, og de har også tidligere bygget og installert fiskefelle i Etneelva for Havforskningsinstituttet sin forskningsstasjon der. De er eksperter på biologien og utstyr, og vi i Troll er eksperter på å produsere utstyr til elvene i Norge, sier daglig leder Rune Rørstad til iLaks. Troll Systems leverte også fiskefeller i fjor, den gang i samarbeid med Huawei.

Ny patent på fella
I produksjonslokalet har Rørstad og staben laget sin egen variant av ei elv i et åtte meter langt testbasseng. Her tester de ut de nye løsningene for fellene i PE-Plast. Nå har de tatt patent på en løsning som skal gjøre fellene mer stabile i de strie elvestrømmene.

Slik blir de nye fiskefellene fra Troll Systems i Bodø seende ut når de kommer i elva. (Illustrasjon Vdesign/Troll Systems.)

Fra 2015 har det vært en kraftig økning i antallet pukkellaks i Finnmark. Høsten 2021 kom det anslagsvis 100.000 fisk til elvene. Vitenskapelig Råd for villaks forventer at det årlige innsiget til norske elver av laks fra Atlanterhavet vil være på rundt en halv million i året.

Det er fire elver nye som skal utstyres med fiskefeller i år. Børselva, Lakselva og Stabburselva i Porsanger, samt Storelva i Lebesby.

– Kommende sesong er spådd til å bli kritisk for mange elver. Vi får nesten daglig henvendelser fra andre elveeiere som søker råd og ber om priser på utstyr, forteller Rørstad.

Tynn ordrebok
Produksjon og leveranser av komponenter til fiskefeller er kjærkomment for en tynn ordrebok.

– Hovedmarkedet vårt er oppdrettsnæringen. Vi leverer utstyr til stort sett hele verdikjeden, fra fôrproduksjon til slambehandling. Vi har noen standardprodukter, men hovedtyngden er produksjon av spesialløsninger,  gjerne i forbindelse med utviklingsprosjekter, forteller Rørstad.

– Som de fleste andre leverandører til oppdrettsnæringen, ble også vi umiddelbart rammet av redusert omsetning som følge av at ordrer ble kansellert nærmest over natten. Flere store utviklingsprosjekt vi er underleverandør på ble satt på vent. Derfor planlegger vi for at hovedtyngden av vår produksjon frem mot sommeren vil være utstyr for å hindre pukkellaksen i å gå opp i elvene for å gyte.

– Vi hører at mye av etterspørselen vil komme tilbake når situasjonen rundt skatteforslagene er bedre avklart, men jeg tror det vil bli mindre ressurser tilgjengelig til produktutvikling i oppdrettsnæringen. Det er det mange langs kysten som kommer til å merke, sier Rune Rørstad oppgitt.

Rune Rørstad. (Foto: Steve Hernes).