Har testet ut FLS Caligus R500: – Konseptet ser ut til å fungere veldig bra

Nyheter
0

Fleksibilitet gir muligheter.

Siden begynnelsen av juni har «Steinar Olaisen» seilt langs kysten av Nordland, med et pilotanlegg på dekk. Lusa har fått et ublidt møte med nyvinningen FLS Caligus R500. Etter vel fem måneder med testing, er produsenten Flatsetsund Engineering mer enn begeistret for resultatene. Ikke minst når det gjelder fiskevelferd, forteller Espen Hanson.

– Vi har målt dødeligheten siden vi startet testingen, og vi ligger på promiller. Ved én av avlusingene, hvor nesten 600.000 fisk ble avluset, var det kun ti flere fisk som døde enn det normalt gjør på ei uke, forteller Hanson som er kommersiell direktør i selskapet.

Glassklar avlusing
FLS sin nyvinning ble avduket under Havexpo-messen på Sotra i mai. R500 er særlig tilpasset brønnbåter. Ifølge FLS er anlegget svært kompakt, med en størrelse på 20 prosent av det tilsvarende kapasitet på avlusing.

Kapasiteten er på mellom 150 og 200 tonn fisk i timen, og med en vannhastighet på mellom 1,7 og to meter i sekundet. Anlegget har integrert PLS og datasystem, samt at fartøyets eget rørsystem benyttes.

«Steinar Olaisen» skal avluse laks utenfor Bodø. (Foto: Steve Hernes).

Ved en lokalitet vest for Bodø ligger brønnbåten «Steinar Olaisen». Laks på drøye tre kilo er på vei opp fra merd nummer tre. På dekk står forventningsfulle og skuelystne gjester. Mens sjøvannet spyles gjennom anlegget, tar de plass foran glassruta på anlegget.

Så kommer laksen, godt synlig gjennom ruta, på sin to-sekunders etappe gjennom Caligus R500. Lusa preller av og beveger seg fortumlet opp og ned langs det klare glasset.

Lett å integrere framtidige nye løsninger
På spørsmål om hva som er det mest nyskapende med denne løsningen, trekker Hanson særlig frem det modulære.

– Det er en fleksibilitet i dette anlegget, som gir nye muligheter. Det er trukket ut i bredden og har lavtrykksspyling med utskiftbare spyledyser, forklarer han.

– Det gir et anlegg som er fremtidsrettet. Nye løsninger, også fra eksterne, kan integreres, sier han.

Her venter de på at laksen skal strømme gjennom Caligus R500. (Foto: Steve Hernes).

Ikke tilpasset, men utviklet for brønnbåt
Ifølge Hanson startet det hele med en kartlegging av avlusingsbransjen og løsningene som var i bruk. Det var anlegg som i stor grad var tilpasset brønnbåten. Derfor ønskt de et anlegg som var utviklet for båten.

– Brønnbåten er den dyreste tomten på kysten, areal har veldig mye å si, smiler Hanson.

– Fiskevelferd er det viktigste, men så kommer kapasitet, størrelse og enkelt vedlikehold. Vi ønsket å komprimere anlegget så mye som mulig, forteller Hanson.

Det har ført til en løsning som skal gi færrest mulig kollisjonspunkter for fisken. De endte da opp med et modulert og rektangulært anlegg for brønnbåter, men det kan også kombineres med fiskepumper på servicebåter.

– Pumper er ikke det vi er spesialister på, men det finnes gode løsninger i markedet, som gjør at vi kan plassere dette på servicebåter på en lengde ned mot 25-meter, sier han og forteller at interessen fra dette markedet allerede er stort.

– Nå gjenstår kun en fintuning av anlegget slik at vi oppnår en helt optimal drift, før vi plasser nye anlegg på andre brønnbåter, sier Espen Hanson.

Tett og viktig samarbeid
Havbruksservice er de som drifter og opererer første versjon av FLS sin Caligus R500. Ettersom Havbruksservice sine eiere også har eierskap i «Steinar Olaisen», ble fartøyet en naturlig plassering av FLS. Ørjan Eide Paulsen, som representerer Havbruksservice, har fulgt hele testfasen for det nye anlegget.

Ørjan Paulsen, NSS og Espen Kjærvik Hanson, FLS. (Foto: Steve Hernes).

– Når vi inngikk samarbeidet med FLS, var vår rolle å teste og verifisere en rekke forhold. Når vi først gikk for spyling som metode, er jeg glad vi gikk for FLS, sier han.

– Konseptet ser ut til å fungere veldig bra. Fiskevelferden er god og ivaretatt, kapasiteten er tilstrekkelig og funksjonene er bra, mener Eide Paulsen. Hanson trekker frem betydningen av at ulike aktører i verdikjeden tør og vil teste ut nye løsninger.

– At flere tør og vil samarbeide, med den risiko det er å kaste seg inn i et utviklingsprosjekt, er med på å drive næringa fremover. Det er viktig at det er flere med på løpet, sier han. Noe Eide Paulsen absolutt slutter seg til.

– Det er lett å sitte her nå, og være fornøyd når det har gått veldig bra. Helt innledningsvis er det jo alltids en vurdering om en skal være med på utvikling. Da får en gevinst i form av å være først, og den som har mest kunnskap om utstyret når det kommer i markedet, sier han.

– En kan velge å ta null risiko, og vente til andre gjør det. Det sies at det er billigst å lære av andres feil, men da er du garantert aldri først ute, smiler Ørjan Eide Paulsen.