Har mottatt 150 millioner kroner fra Forskningsrådet: – Dere er veldig gode kunder

Nyheter
677

Ifølge Norges Forskningsråd har Pharmaq hentet bortimot 150 millioner offentlige kroner siden oppstarten i 1985. 

– Dere er veldig gode kunder i Forskningsrådet, sa spesialrådgiver Steinar Bergseth under gårsdagens åpning av virusfabrikken på Kløfta.

Før han dro en lettere konklusjon.

– Dere er litt vårt, det er våre skattepenger.

Åpen dør
Bergseth oppfordret også Pharmaq til å kontakte Forskningsrådet det kommende året.

– Våre dører er åpne. Det er nye muligheter allerede i 2018 for å søke midler, vi tar dere gjerne imot, sa han.

Det var opplagt Forskningsrådet var fornøyd med Pharmaqs bidrag til forskning og utvikling. Bergseth trakk spesielt fram bredden i søknadene om midler.

– Det er sånne bedrifter vi liker i Norge, roste Bergseth. Dere viser svært god forståelse for hva forskning og utvikling betyr for å få resultater, sa han.

Morten Nordstad. FOTO: Stian Olsen

Fiskehelse-cluster
Pharmaq-sjef Morten Nordstad sier til iLaks at selskapet har klare ambisjoner.

– Vi prøver å bygge et godt cluster for fiskehelse i Norge. Vi har forskning i Oslo og i Bergen. Vi har også samarbeid med forskningsstasjoner langs kysten.

Bergseth fortalte også at Pharmaq ofte trekker det lengste strået i kampen om forskningsmidler.

–  Dere konkurrerer svært godt på den åpne konkurransearenaen. Det er mange forskjellige områder som konkurrerer om de samme midlene, men Pharmaq ligger ofte høyt oppe og får innvilget sine prosjekter.