Har levert sine første vaksinemaskiner til Canada

Nyheter
0

Maskon ser vekst ute.

Like før helga ble kom siste formalitetene på plass, og med det er tidligere Skala Maskon blitt til kun Maskon igjen, men nå en del av ScaleAQ. I selskapets produksjonslokaler på Stjørdal utenfor Trondheim, står to vaksinasjonslinjer klare for levering til vestkysten av Canada.

Salgsansvarlig i Maskon, Rune Reinås, var over en tur allerede i 2017, men den gang var oppdretterne der mer tilbakeholden. Erfaringene de hadde med halvautomatiske maskiner, og den tekniske support det krevde, gjorde at de var ganske skeptiske, forteller Reinås.

I 2019 deltok Reinås og selskapet på Innovasjon Norges eksportprogram, Global Growth Canada.

– Vi følte at tida da var mer moden for å se ut av Norge. Det viste seg å bli veldig bra, og etter messebesøk i Newfoundland i august, solgte vi vår aller første maskin, som ble levert tidligere i januar, sier Reinås fornøyd.

Salgsansvarlig Rune Reinås i Maskon. (Foto: Steve Hernes).

Stort potensial i Chile
Nå står han, sammen med daglig leder Jon Anders Leikvoll og utviklingsleder Jon Egil Hammeren foran en VX-8, som skal sendes over Atlanteren i uke 13. Med det har de levert tre anlegg på østkysten og ett på vestkysten av Canada.

– Vi har nå fått gjennomført opplæring av operatører, samt etablert teknisk support lokalt, forteller Reinås.

– Etter oppkjøpet fra ScaleAQ får vi tilgang til langt mer teknisk personell. Bare i Chile, som er et viktig land for oss, har de rundt 200 ansatte. Der har vi en del maskiner i dag, men har blitt stående fast, men nå regner vi med mer utbygginger og mer aktivitet der også for vår del, sier Leikvoll.

– Da pandemien kom ble det en økende etterspørsel fra Chile, på grunn av de sterke begrensninger på å få inn eksternt personell på anleggene. Pandemien førte nok til at de også der så økt behov for automatisering, sier Rune Reinås.

–  Potensialet i Chile, som verdens nest største produsent, er enormt. Kan vi også få snudd litt den skepsisen som har vært, knyttet til den tekniske kompleksiteten, er det i hovedsak der vi ser for oss veksten fremover. På det norske markedet har vi drøyt 70 prosent av markedet i dag. Målet er å være markedsledende også ute, sier han.

– De siste årene har vi levert mellom 15 og 20 vaksinemaskiner i året, og det ser det ut til å  de neste åra også, selv om grunnrenteskatten satte en bråstopp i september. Da hadde vi heldigvis mange leveringer utenfor Norge. Vi leverte også vårt første anlegg til Island. Nå på nyåret løsnet det veldig igjen, så salget er godt i gang igjen, sier Jon Anders Leikvoll fornøyd.

Per Andre Opheim freser ut deler til Maskons maskiner. (Foto: Steve Hernes).

Lærer av landbruk
Selskapet hadde i 2021 en omsetning på vel 115 millioner kroner, og drøye 80 prosent kommer fra produkter til settefisksektoren. Resten kommer fra annen matindustri, primært Tine. For sistnevnte ble de kanskje mest kjent i 1999 da de utviklet en knekkskje, festet til Tines Goʼmorgen yoghurt.

Jon Anders Leikvoll startet i selskapet året etter, og han mener det fortsatt er viktig å ha en viss produktportefølje til annen matindustri.

– Det ligger mye læring fra annen industri. Ikke minst når det gjelder hygiene. Når vi bygger maskiner, skal de være enkle å holde rene. Kutter vi ut produkter til annen matindustri mister vi viktig overføringsverdi, sier Leikvoll.

Det var tilbake i 2006 de produserte sin aller første løsning for settefiskanlegg, en rognsorteringsmaskin, som de komplimenterte med kamerateknologi, forteller utviklingsleder Jon Egil Hammeren.

– Den gang tok maskinen 30 rognkorn i sekundet, med to bilder av hvert rognkorn som ble analysert. Ytelsen og kamerateknologien har utviklet seg siden den gang, til nå å kunne håndtere 80 bilder i sekundet, sier han.

– På vaksinemaskinen pusher vi oss selv hele tiden for å kunne utvikle oss, særlig med tanke på å kunne luke ut deformasjoner på fisken, med 23 ulike lyter, sier Hammeren.

Helnorsk pumpe
Foruten vaksinemaskiner og rognsorteringsmaskiner, er det nok fiskepumper på rekke og rad i produksjonshallene. Dette er pumper i lokalt stål som støpes i Norge, og EL-tavlene monteres også lokalt, påpeker Leikvoll.

Nå jobber de også med å komme inn på markedet for torsk, men det knytter seg også spenning til hvor veien går videre med tanke på smoltens størrelse i framtida.

Daglig leder, Jon Anders Leikvoll. (Foto: Steve Hernes)

– Det gjør at vi selvsagt må få større maskiner. Vi jobber med det, uten at vi kan si for mye akkurat nå. Det er typiske trender vi ligger tett på. Vi startet med én dose vaksine i buk, til nå da fire doser er på gang. Med større smolt øker plassbehovet, men kapasiteten må forbli den samme, så det er ikke bare å skalere enkelt opp, mener Leikvoll.

– Vi må være rigget til storsmolt, men vet ikke sikkert om det blir. Vi forbereder oss for og sjekker med vaksineprodusentene, og har god dialog med oppdretteren. Vi ser litt i krystallkula og fanger opp nye trender som kommer, sier Rune Reinås.