Har funnet ut hva 250.000 nyutsatt smolt plutselig døde av

Nyheter
1764

Blom Fiskeoppdrett vet nå hva som gjorde at 250.000 smolt døde kort tid etter utsett.

Saken er oppdatert onsdag ettermiddag med nedjusterte dødelighetstall. I en tidligere versjon skrev iLaks at det dreide seg om 400.000 smolt.

Hendelsen fant sted på den nye lokaliteten Silda i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane i begynnelsen av oktober. Da dødeligheten oppstod antydet Blom at det dreide seg om rundt 400.000 smolt som døde, men nå er tallet nedjustert til rundt 250.000, opplyser selskapet til iLaks.

Fisken hadde bare vært i vannet i rundt to uker da smoltdøden plutselig oppstod. Alt skal ha vært normalt med transport og utsett av fisken.

– Skadde gjeller, men årsaken er vanskelig å finne, skriver daglig leder Øyvind Blom i en statusoppdatering til iLaks om hva fisken døde av.

– Alger skader vel gjeller på fisken?

– Det kan de, men det blir bare spekulasjoner for algeprøvene var fine, men det kan jo selvsagt ha vært giftalger. Det er umulig å konkludere på dette ennå, sier Blom.

Da iLaks snakket med Blom i midten av oktober, fortalte han at fisken var forsikret og at de var i dialog med Mattilsynet om å sette ut ny fisk. Han forteller at det fortsatt ikke er helt klart når ny fisk settes ut.