Har fått seks konsesjoner for innenlands oppdrett av røye i Hedmark

Nyheter
4697

Rendalsfisk har fått konsesjon som tillater oppdrett av over 4.000 tonn røye i
Rendalen kommune i Hedmark.

I første byggetrinn for et landbasert anlegg skal det investeres over 160 millioner kroner.

– Målet er å bli et lokomotiv for innlandsoppdrett av fisk, noe som vil danne grunnlag for en ny næring i innlandsfylket Hedmark, sier daglig leder Kjell Karlsen i Rendalsfisk.

Han påpeker at alt det praktiske nå er på plass med både konsesjon, 40 mål tomt og øvrige planer for oppdrett og foredling.

– Med landbasert fiskeoppdrett kan også Innlandet bli med på oppdrettseventyret – og det
selv om man ikke har noen kystlinje, sier Karlsen.

Dette fordi alt vil skje innendørs, i et nybygd og topp moderne oppdrettsanlegg, og ved bruk av rent fjellvann.

MODERNE PRODUKSJON: Slik blir bygget på Åkrestrømmen i Rendalen kommune, der Rendalsfisk as
skal drive innlandsoppdrett av røye. Bygget vil få en grunnflate på over 6.000 kvadratmeter FOTO: Rendalsfisk

Har fått seks nye konsesjoner
Rendalsfisk har blitt tildelt seks nye konsesjoner på oppdrett av røye, noe som gir rom for en produksjon i overkant av 4.000 tonn per år.

I første byggetrinn planlegges det et anlegg med en årlig matfiskproduksjon på 1.000 – 1.500 tonn.

Miljøvennlig produksjon
Anlegget er et resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg) og inkluderer foredling med helautomatiske linjer for slakting, sløying, filetering og pakking. I et RAS-anlegg gjenbruker man opp til 95-98 prosent av alt vann som benyttes. Man har full kontroll på alle viktige faktorer som påvirker fiskens helse og trivsel, som vannkvalitet, vanntemperatur, lys, oksygen og fôring.

Det gir også en unik mulighet til å kunne dokumentere fiskens oppvekstsvilkår. Det skal ikke brukes medisiner eller kjemikalier i produksjonen.

Alt vann som slippes ut igjen av anlegget skal renses, og det jobbes med planer for bruk av slammet i biogassproduksjon eller som gjødsel.

RAS-ANLEGGET: Skissen viser oppdrettsanlegget med egne avdelinger for klekkeri, startfôring,
tilvekst, matfisk og foredling. Hver avdeling har separat vannbehandling. FOTO: Rendalsfisk

Over 20 års oppdrettskompetanse
Rendalen Settefiskanlegg ble startet i 1995 og har en betydelig lokal kompetanse på oppdrett.

Nå drifter Rendalsfisk settefiskanlegget hvor de har over 400.000 yngel og stamfisk stående.

– I disse dager legger vi inn 1,2 millioner nye rogn. Planen er at vi i slutten av 2018 skal flytte yngelen over til det nybygde oppdrettsanlegget, sier Karlsen. Rendalsfisk har også knyttet til seg personer som har betydelig kompetanse fra lakseoppdrett.

Søker investorer
Det nye anlegget vil ha en grunnflate på over 6.000 kvadratmeter og har en investeringsramme på i overkant av 160 millioner kroner. Ferdig utbygd, og med full foredling, vil Rendalsfisk kunne sysselsette 40-50 personer, noe som blir en betydelig arbeidsplass i regionen.

Mye av kapitalbehovet er dekket, men etableringen forutsetter at egenkapitalen på cirka 40 millioner kroner kommer på plass.

– Vi håper å få med oss både lokale og nasjonale investorer som ser potensialet i å bidra til at innlandsoppdrett blir et nytt industrieventyr, samtidig som investeringen vil bygge betydelige aksjonærverdier, påpeker Karlsen.

Hedmark fylke, Rendalen kommune, Innovasjon Norge og Hedmark Kunnskapspark har støttet forprosjektet som har tatt cirka ett og et halvt år. Etableringen er også mulig takket være Hedmark Kunnskapspark sitt avlsprogram på røye.

– Det er stor entusiasme og engasjement for å få etablert landbasert oppdrett av fisk i
Hedmark, sier Karlsen.