Håper EU vil myke opp regelverket: – Fôret kan gjøre fisken syk

Nyheter
1058

Torsdag var Peter Nichols gjest på UiT-konferansen Bioprosp for å snakke om den australske forskningsorganisasjonens siste nyvinning.

Han er satt til å lede CSIROs forskning på gentransplantasjoner (GMO) for å stimulere til produksjon av langkjedede omega 3-fettsyrer. Ved å tilføre enkelte gener fra mikroalger til rapsolje, ønsker forskerne å øke innholdet av langkjedet omega 3 i rapsen.

Det overordnede målet er å i større grad få omega 3 tilbake på fiskefôrmenyen.

– Hvis du ser på fôrregimene i dagens oppdrettsnæring, har man i større grad måttet benytte seg av planteprotein og planteoljer for å tilfredsstille fiskens ernæringsbehov på en bærekraftig måte.

– Men fra et fiskehelseperspektiv er ikke dette optimalt. Tvert imot har vi indikasjoner på at dette kan være med på å gjøre fisken sykere.

Betennelsesdempende
Han trekker fram lakselus og infeksjoner som eksempler på problemstillinger som han mener kan bli forverret av den utstrakte planteoljebruken.

– Både omega 6 og langkjedede omega 3-fettsyrer gir flere store helsemessige gevinster, men mens du kan si at sistnevnte er betennelsesdempende, har forskning vist at omega 6 i store mengder tvert imot bidrar til å øke forekomsten av betennelser, sier Nichols, og legger til:

– Det kan jo for eksempel tenkes at disse betennelsesframbringende egenskapene til omega 6 kan bidra til forminsket resistens mot lakselus også.

– Også bedre folkehelse
Men det er ikke bare fisken som kan dra fordeler av et økt inntak av langkjedet omega 3. Forskerne mener at også vi mennesker får i oss for mye omega 6.

– Hvis du ser på hvordan kostholdet var i jaktsamfunnet for flere tusen år siden, var det mye mer balansert med tanke på forholdet mellom langkjedet omega 3 og omega 6. I enkelte vestlige land er forholdet i dag gjennomsnittlig hele 20:1 i favør omega 6. Det er rett og slett alt for mye.

Samtidig medgir forskeren at dette ikke er et like stort problem i Norge.

– Undersøkelser viser jo at det gjennomsnittlige kostholdet i Norge er mer balansert med tanke på forholdet mellom langkjedet omega 3 og omega 6. Dette er nok fordi dere spiser mye fet fisk  sammenlignet med enkelte andre land.

– Spiser man mye fet fisk får man jo i seg mye langkjedet omega 3, også med fôrsammensetningen som brukes innenfor dagens oppdretten.

Ulovlig
Men med dagens EU-regler er det ikke adgang til å benytte seg av GMO-produsert planteolje i fiskefôret i Norge.

Dette betyr at Nichols’ og CSIROs rapsolje trolig ikke vil kunne brukes i norsk oppdrett før om mange år – om det i det hele tatt vil bli brukt noen gang.

– Man kan kanskje se for seg at markedet etter hvert etterspør dette i så stor grad at også EU må legge til rette for GMO-olje i fiskefôr. Men hvis det skjer, tipper jeg at det går mange år enda. Kanskje så mye som mellom fem og ti.

Ikke noe lusevåpen
At genmodifisert rapsolje skal være et relevant våpen mot lusa tror imidlertid biologi- og næringssjef i SalMar, Bård Skjelstad, ikke noe på.

– Lusenivåene har nå blitt så lave at jeg ikke kan se hvordan dette skal være relevant for dagens lusebekjempelse. Selv om det er mindre langkjedet omega 3 i dagens fiskefôr enn det var tidligere, er det fortsatt høyt. Så at dette skulle være en sentral del av lusebekjempelse, det kan jeg ikke forstå.

Han sier de heller ikke higer etter noen oppmyking av dagens GMO-regler fra EUs side.

– Det ville i så fall være mer aktuelt i framtiden – hvis du så på det fra et vekstperspektiv – hvis produksjonen skulle vokse veldig de neste årene.

– Men når det er sagt, så flyter vi godt med de ressursene vi har til rådighet med tanke på dagens produksjonsnivåer, og med den utviklingen av algemel og algeolje som pågår tror jeg vi har tilstrekkelig tilgang på omega 3 for all overskuelig framtid.

Ikke utelukket for all framtid
Likevel utelukker han ikke helt at bruk av GMO-raps kan bli aktuelt i framtiden – om det blir lovlig, og om markedet samtidig etterspør det.

– Men i dag har vi jo blant annet nedfelt i våre leverandøravtaler at vi skal få levert GMO-fri soya. Per i dag er dette med GMO-raps ikke på agendaen i det hele tatt, avslutter Skjelstad, som for øvrig også er utdannet veterinær.

CSIRO er en statlig australsk forskningsorganisasjon. De utvikler GMO-raps i samarbeid med det private selskapet Nuseed.