Håper å få levert fire millioner forhåndsbetalte smolt som avtalt til Russland

Nyheter
0

Mener levering av smolt hører under fiskeriavtalen med Russland.

Selskapene Villa Smolt og Olden Oppdrettsanlegg har fire millioner smolt stående i kar, som etter planen skal leveres Russian Aquaculture sine anlegg på Kolahalvøya, fra midten av mai og utover.

Arne Geirulv er styreleder for begge smoltleverandørene og styremedlem i Russian Aquaculture.  iLaks tok på lederplass den 24. februar til orde for å stanse eksporten av norsk smolt til Russland. I dag er han svært kritisk til hvordan iLaks sin leder er med å ramme han, selskapet og norske arbeidsplasser.

– Det som betyr noe for oss er at det går utover norske arbeidsplasser, sier Arne Geirulv til iLaks.

– Hvordan du opplever du dagens sanksjoner og blokkering av betalingsløsningen SWIFT?

– Det er klart det er tungt.

– Hvordan er dialogen med mottakerne på Kolahalvøya?

– Det er oppgitt de også selvfølgelig. Det er ikke de om har gått til krig.

– Hva skjer med smolten om dere ikke får levert?

– Smoltvinduet er rimelig kort, så det er jo en rimelig kort frist.

Arne Geirulv (til høyre) er styremedlem i Russian Aquaculture. FOTO: Privat

– Sjømat Norge uttalte tidligere at det neppe var aktuelt med noe forbud mot levering av smolt og fôr, da dette trolig ble umulig som følge av betalingsvansker. Hvordan opplever du det?

– Liker det selvfølgelig ikke, fordi at det er levende liv i sjøen. Den fisken har ikke noe med krigen å gjøre. Vi har fisk som skal sendes til Kolahalvøya om det ikke blir innført restriksjoner. Planen er levering av fire millioner smolt fra midten av mai. Betaling er ikke problem, siden fisken er forhåndsbetalt i Norge. Den er betalt, så nå er det snakk om at det blir levering eller ikke, sier Geirulv.

Les også: Vestlige sanksjoner ryster Russlands største bank. Sberbank er storeier i oppdrettselskapet Russian Salmon

iLaks har forsøkt å få kontakt med Russian Salmon, som driver oppdrett av laks ved Pechenga, like over grensen fra Storskog. De har så langt ikke respondert på våre henvendelser. Det russiske oppdrettsselskapet  disponerer ti konsesjoner med en teoretisk produksjonskapasitet på 30.000 tonn laks årlig.

Russian Salmon sitt anlegg ved Pechenga. (Foto Russian Salmon)

Ingen dialog med norske myndigheter
Arne Geirulv forteller at han til nå ikke har vært i dialog med norske myndigheter om levering av smolt, og heller ikke planlegger det fremover.  Han er styremedlem i selskapet Russian Aquaculture. Det er snarlig generalforsamling i selskapet, men dato ikke satt per i dag. Han forteller at han ikke har fått signaler som gir grunn til å tro på endringer i styret for hans del.

– Kan medier, rederier eller andre forhold legge såpass press på dette, slik at det blir umulig å frakte smolten fra Norge til Russland?

– Jeg har ikke fått signaler om det kan bli vansker om dette. Vi må bare forholde oss til situasjonen slik den er til enhver tid.

– Hvordan opplever du kravet om stans i all eksport?

– Jeg liker det ikke, det er en ærlig sak. Det er også en ærlig sak at man ikke liker at det eksporteres til Russland. Hvis vi forholder oss offisiell norsk politikk, skal fiskerisamarbeidet med Russland bestå.

– Anser du levering av smolt som en del av dette fiskerisamarbeidet?

– Ja, alt som har med fisk og Kola å gjøre, anser jeg for å være en del av fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland, sier Geirulv til iLaks.