Handlet lokalt for 2,5 milliarder

Nyheter
2154

Kortreiste løsninger for Lerøy.

De to selskapene Sjøtroll Havbruk og Lerøy Vest omsatte for anselige 3,3 milliarder kroner i 2016 og sto med det bak nær en femtedel av omsetningen i det børsnoterte Lerøy-konsernet.

Lerøy Sjøtroll slaktet ifjor 68.000 tonn fisk på sine 63 konsesjoner. Produksjonen var fordelt 50/50 mellom laks og regnbueørret. I tillegg produseres 20 millioner smolt, til egne anlegg, per år.

Det blir det ringvirkninger av.

Sjøtroll gjorde nemlig vareinnkjøp for 2,5 milliarder kroner ifjor.

– Det kjøpte vi stort sett fra lokale leverandører, forteller Willy Berglund, som leder Sjøtroll Havbruk og tvillingsøster Lerøy Vest, til iLaks.

Den nye brønnbåten «Seihav» inngår ikke i dette regnestykket.

– Men den går på TC (time charter – red. anm.) for oss, sier Berglund.