Han er ny COO i Blue Ocean Technology

Nyheter
0

Thomas Tveiten Lewis er ansatt som COO – og har tiltrådt stillingen.

Han har jobbet en årrekke for Rolls Roys Power Systems/Bergen Engines innen prosjektledelse og systemdesign, og nå sist for Greensight (del av Greenstat ASA) som prosjektleder og energirådgiver.

Som produksjonssjef/COO i slambehandlingselskapet Blue Ocean Technology vil Tweiten Lewis ha overordnet ansvar for all produksjon av systemer til kunder i inn- og utland.

Thomas Tveiten Lewis

– Blue Ocean Technology er nå gått fra en fase med samtidig fokus på utvikling/ produkttilpasninger og leveranser til en mer rendyrket skaleringsfase med sterk fokus på effektiv produksjon. Thomas med sin bakgrunn og profesjonalitet er en svært viktig brikke i vårt arbeid med å befeste posisjon som en ledende leverandør av slambehandlingssystemer for havbruk world-wide. Kombinert med nytt bygg på nyåret og vårt nye «Sludgehammer» system for intelligent sourcing, produksjon og ettermarked er vi i en god posisjon til å vokse lønnsomt, sier Hans Runshaug, daglig leder i Blue Ocean Technology, i en melding.

Blue Ocean har fokus på punktlige leveranser med riktig kvalitet. Og med de globale utfordringene man ser innen leveringssituasjonen mht komponenter, er effektiv produksjon og sourcing av kritisk betydning.

– Jeg har alltid hatt en interesse for industriproduksjon og mulighetene ny teknologi kan ha innenfor gjenvinningsindustrien. Arbeidet mitt i Greensight viste meg hvor viktig sirkulærøkonomi vil være i framtiden. Fokus på utslipp, samt økende priser, vil presse fram krav til effektiv utnyttelse av hver ressurs. Det er enormt kjekt å få muligheten til å være med på BOT laget, en bedrift med utrulig flinke folk, og spennende teknologi. Jeg ser virkelig fram til å gi mitt bidrag til BOT, og hjelpe til med å produsere markedsledende slambehandlingsutstyr til havbruksnæringen, sier Thomas Tveiten Lewis.