Han er den nye sjefen ved Namdal Rensefisk

Nyheter
1085

Med virkning fra 1. januar tiltrådte Ole Martin Løfsnæs som ny daglig leder av Namdal Rensefisk. Han tar over etter Per Anton Løfsnæs som fortsetter som styremedlem i selskapet.

«Ole Martin Løfsnæs har vært en sentral aktør i Namdal Rensefisk som biologisk ansvarlig/produksjonsleder fra man fattet vedtak i 2014 om etablering av et rognkjeksanlegg i Flatanger. Han har bidratt vesentlig i prosjekteringsfasen, etableringsfasen og igangkjøring av drift der den første rognkjeksen ble levert høsten 2016. I 2017 besluttet man etablering av et avlsanlegg for rognkjeks i samarbeid med AquaGen. Anlegget stod ferdig ved nyttår 2018, og avlsarbeidet startet i 2019 der man forventer å kunne levere yngel av rognkjeks med avlsmessige fremgang høsten 2021», heter det i en pressemelding.

«I 2019 fikk Ole Martin Løfsnæs endret sin stilling til nestleder i Namdal Rensefisk, og det er med tilfredshet styret nå har ansatt han som daglig leder av selskapet», heter det videre i meldingen.

Namdal Rensefisk er eid av Midt Norsk Havbruk, Mowi Norway, Emilsen Fisk, Nova Sea, AquaGen og Bjørøya.