Han blir ny daglig leder i Bergen Group Sjøsterk

Nyheter
949

Bergen Group Sjøsterk gikk ut av 2018 med en kraftig økning i produksjonsvolumet etter å ha tegnet nye ordrer for over 100 millioner kroner i løpet av andre halvår. Nå styrkes ledelsen i selskapet for å forberede for ytterligere vekst.

Øyvind Risnes går nå inn som daglig leder i Bergen Group Sjøsterk. Samtidig er Frode Johansson hentet inn som tilbuds- og prosjektleder.

Risnes har flere års erfaring fra fôrprodusenten EWOS, og har de siste ni årene vært en del av konsernledelsen i Bergen Group. Han vil fortsatt ivareta en del konsernfunksjoner kombinert med rollen som daglig leder i Bergen Group Sjøsterk.

Frode Johansson har siden 2007 vært leder for ulike datterselskaper i Bergen Group-konsernet. Det siste året han han vært tilbudsleder for hele konsernet, inkludert Bergen Group Sjøsterk. Nå går han inn i Bergen Group Sjøsterkt for fullt som tilbuds- og prosjektleder, og tilfører organisasjonen ytterligere kapasitet og kompetanse på maritime prosjekter.

– Da vi kjøpte Sjøsterk fra Backe Bergen i juli 2018 fikk vi også med oss fem ansatte med omfattende produksjonserfaring fra tørrdokken på Stamsneset under ledelse av produksjonsleder Per Bessesen. Nå supplerer vi denne solide gjengen med å hente inn ytterligere havbrukskunnskap og en styrket produksjonsledelse, sier Øyvind Risnes og konstaterer at Bergen Group Sjøsterk på kort tid har fått et sterkt fortfeste i markedet.

– Siden vi overtok virksomheten har vi klart å lande ordrer for godt over 100 millioner kroner for delt på seks ulike flåteprosjekter. Den første er nå under levering, og de fem neste skal produsere og leveres i løpet av de tre første kvartalene i 2019. Dette innebærer en høy aktivitet som også fordrer styrket produksjonsledelse. Samtidig planlegger vi også for ytterligere vekst, sier Risnes som opplever markedet for flytende betongkonstruksjoner som fremtidsrettet.

– Bergen Group-konsernet har en omfattende erfaring fra komplekse maritime produksjoner, både fra offshore fra det maritime markedet. Denne kompetansen skal vi benytte på en best mulig måte når vi sammen med våre kunder arbeider med å videreutvikle de neste generasjonene fôrflåter og serviceflåter til oppdrettsnæringen, avslutter Risnes.