Halvparten av oppdrettslaksen har hørselskader grunnet misdannelse

Nyheter
1160

Som mennesker, så har fisk ører som er avgjørende for hørsel og balanse, så funnene er viktige for velferden til oppdrettsfisk og for overlevelse av fisk som blir produsert i klekkerier og slippes ut i naturen som forsterkningstiltak for ville bestander. Forskere fra Universitet i Melbourne og Norsk institutt for naturforskning (NINA) fant at halvparten av verdens oppdrettslaks har en misdannelse i øresteinene. Misdannelsen er langt mindre vanlig i villfisk.

Hovedforfatter Tormey Reimer uttaler at det er ti ganger mer sannsynlig for oppdrettslaks å ha misdannelsen enn villlaks.

Endres
– Misdannelsen inntreffer når den normale strukturen av kalsiumkarbonat i fiskens ørestein er erstattet med en annen krystallform. De deformerte øresteinene er større, lettere og mer skjøre, og måten de fungerer i øret endres, sier Reimer.

Misdannelsen oppstår tidlig, oftest når fisken er i klekkeriet, men dens virkninger på hørselen blir stadig mer alvorlig ettersom fisken blir eldre.

– Vår forskning tyder på at fisk som er plaget med denne misdannelsen kan miste opptil 50 prosent av hørselen.

For å teste om misdannelsen er et globalt fenomen, har forskere fra University of Melbourne og Norsk institutt for naturforskning (NINA) tatt prøver av laks fra verdens største lakseproduserende land: Norge, Canada, Skottland, Chile og Australia. Teamet sammenliknet strukturen av øresteiner fra oppdrettslaks med villaks fra 21 norske bestander. De har også sammenlignet hørselen til fisken ved hjelp av en modell som predikerer hva en fisk kan høre.

Uavhengig av landet der laksen ble oppdrettet, var misdannelsen mye mer vanlig i oppdrettsfisk enn i villfisk.

Misdannelse
– Denne studien stiller spørsmål om velferden til produksjonsdyr og kan forklare hvorfor noen bevaringsprogrammer ikke fungerer, sier medforfatter Assoc. Prof. Tim Dempster fra Universitet i Melbourne.

– Noe ved oppdrettsprosessen forårsaker misdannelsen. Vi må nå finne ut hva som er årsaken, så at vi kan hjelpe den globale laksenæringen til å produsere fisk med akseptable velferdsstandarder.

Over to millioner tonn oppdrettslaks produseres hvert år, med mer enn en milliard fisk slaktet.

– Vi regner med at omtrent halvparten av disse fiskene har misdannelse av øresteinene, og dermed har skader på hørselen. Vi vet ennå ikke nøyaktig hvordan dette hørselstapet påvirker deres liv i oppdrettsanlegget, sier Reimer.

Oppdrettet villaks
Deformerte øresteiner kan også forklare hvorfor mange bevaringsprogram for fisk ikke fungerer som forventet. Hvert år blir milliarder av laksefisk oppdrettet i settefiskanlegg og sluppet ut i elvene i Nord-Amerika, Asia og Europa for å øke ville bestander, men deres overlevelse er ofte 10-20 ganger lavere enn for villaksen. Hørselstap kan hindre at fisk oppdager rovdyr og begrense deres evne til å navigere tilbake til elva der de ble født.

Medforfatter av studien Professor Steve Swearer fra Universitet i Melbourne sier at dårlig overlevelse av fisk fra anlegg lenge har vært et mysterium.

– Vi tror at skader på hørselen kan være en del av problemet. Alle programmer som setter ut fisk bør nå vurdere om deres fisk har deformerte øresteiner og hvilken effekt dette har på deres overlevelse, sier Swearer.

– Hvis vi ikke endrer måten fisken produseres på, kaster vi bare penger og ressurser i havet.