Hallingfisk åpnet nytt anlegg til 20 millioner kroner: – Bygd for 40 år fremover

Nyheter
1166

Hallingfisk, Hallingdals eneste kultiveringsanlegg for fjellørret, ble startet for 40 år siden. Nå skal et nytt settefiskanlegg sørge for produksjon også i flere tiår fremover.

Fredag åpnet Hallingfisk sitt nye settefiskanlegg, som betegnes som «et av Europas mest moderne og tekniske fiskekultiveringsanlegg.»

Hovedformålet for det nye settefiskanlegget i Kleivi Næringspark, på grensen mellom Ål og Hol, er å produsere 150.000 settefisk av ørret i året til regulerte vann i Hallingdal. Det skal også legges til rette for salg til private.

– Det har kostet 20 millioner kroner. Det nye anlegget er bygd med høyteknologiske løsninger og bygd for 40 år fremover, sa styreleder i Hallingfisk, Halvor Kristian Halvorsen, under åpningen.

Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering er største aksjonær i Hallingfisk med 68,5 prosent av aksjene. I tillegg eier Buskerud fylkeskommune 27,9 prosent av aksjene, pluss fem mindre eiere.